Ana Sayfa | Eski Sayılar

TIP DÜNYASI'NDAN


İlgilileri göreve çağrı!

57. Hükümet göreve geldikten sonra Sağlık Bakanlığı'na atanan ve geldiğimiz noktada bütün açıklığıyla "özenle ve aranarak" seçilmiş olduğundan kuşku duymadığımız Sağlık Bakanı'na tahammül etmek zorunda olmadığımızı düşünüyoruz.
Kendinden menkul fikirleri, sağlık hizmet sunumu örgütlenmesi vb. konulardaki çağdaş sağlık hizmeti yaklaşımından yoksun çizgisi, Türkiye tıp ortamına verdiği zararlara karşı olabildiğince fikri bir (karşımızda öne sürülen bir fikir olduğu sürece) mücadele yürütmekle birlikte gelinen aşamada artık bu da anlamını yitirmiştir.
Bu bakanın bir sahibi/bir sorumlusu olsa gerekir. Son olarak "şeftali yerken fotoğrafımı çekmeyin. Yoksa sizi Türk hekimlerine emanet ederim" diye konuşan Sağlık Bakanı'ndan herhangi bir sorumlu var ise gereğini yapmalıdır.
Kullandığı ifadeler tıp meslek ahlak ilkeleri kapsamında tarafımızdan değerlendirilecektir. Ancak "vaka" kanımızca bunun da ötesinde bir noktaya ulaşmıştır. Bizim açımızdan sorun artık kendisinin "farik ve mümeyyiz" olup olmadığının değerlendirilmesidir.
Bulunduğu pozisyonla açıklamalarını değerlendiren ve gereğini yapacak bir sorumlu olup olmadığını görmek istiyoruz. İlgililere duyurulur.                                                                                                                 

TTB Merkez Konseyi