Ana Sayfa | Eski Sayılar

Bakanlık yetkisini artıran Tababet Uzmanlık Yönetmeliği değişikliğine dava
"Öncelikle yabancı dil sınavı acilen iptal edilmeli"


Kadrolaşma çabasının son halkası. TTB, Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak eğitim hastanelerinde özellikle şef ve şef yardımcılarının belirlenmesinde kendi yetkisini artıran Sağlık Bakanlığı'na dava açtı. Değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a yapılan başvuruda yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı bünyesinde başlatılan kadrolaşma çabasının son halkasının tamamlanmak istendiği vurgulandı.

İptali istenen yabancı dil sınavı 24'ünde. ÖSYM yerine Sağlık Bakanlığı'nca 24 Eylül tarihinde yapılacak sınavın yapılmasına izin verilmesi halinde diğer aşamaların da hızla tamamlanarak, mevcut kadroların bilimsellikten uzak yöntemlerle yapılan seçme sonucu doldurulmuş olacağı belirtilerek, yönetmelik değişikliğinin iptali sağlansa bile kadroların boşaltımasının büyük güçlükler yaratacağına dikkat çekildi ve öncelikle, acilen yabancı dil sınavının iptali istendi.

ANKARA- Tababet Uzmanlık Yönetmeliği'nde değişiklik yaparak, bilimsel, objektif ölçütler yerine bakanlık yetkisini koyan Sağlık Bakanlığı, vakit geçirmeden şef, şef yardımcılığı ve başasistanlık sınavlarının birinci kademesi olan yabancı dil sınavını 24 Eylül tarihinde Ankara'da yapılacağını duyurdu. Değişikliğin ardından harekete geçen TTB, Danıştay'a dava açarak, değişikliğin açıkça hukuka aykırılığı bulunduğunu ve uygulamaya geçilmesi halinde telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını vurgulayarak, acilen düzenlemenin ve bu düzenlemeye dayalı olarak 24 Eylül'de yapılması planlanan yabancı dil sınavının yürütmesinin durdurulmasını istedi. Dilekçede, yabancı dil sınavları için yapılış amacına uygun ölçme ve değerlendirmeyi yapabilecek uzmanların yer aldığı bir organizasyon ve kadroların varlığının gerektiği kaydedilerek, bakanlığın kuruluş ve teşkilat yasasında buna uygun yapılanma olmadığı ve bu nedenle bakanlıkça sınavın yapılmasının bilimsel amacı gerçekleştirmeyeceği, bilgisi yetersiz kişilerin sınav sonucu başarılı sayılmalarına neden olunacağı belirtildi.
Dava dilekçesinde yönetmelikte yapılan değişiklikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde başlatılan kadrolaşma çabasının son halkasının tamamlanmak istendiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi: "Yapılan değişiklik incelendiğinde hepsinin temel bir özelliği taşıdığı gözlenmektedir. Bu temel özellik ise eğitim hastanelerindeki eğitici kadrolarına yapılacak atamalarda kadroların gerektirdiği özelliklerden ziyade, atanacak kişinin bakanlık tarafından belirlenmesidir. Eğitici kadrolarına atama yöntemi gözden geçirildiğinde, atamanın ya doğrudan bakanlık tarafından ya da bakanlığın doğrudan atadıkları tarafından yapılacağı dikkati çekmektedir. Eğitim ortamındaki süreçlerde eğiticilerin eğitim faaliyetine demokratik katılımı ortadan kaldırılmakta, anti demokratik bir şekilde hiyerarşik yapı oluşturulmaktadır".
Sağlık Bakanlığı'nın 1997 yılında yaptığı değişiklikle şef ve şef yardımcılığı sınavlarının üç aşamalı hale getirildiği, yabancı dil ve mesleki bilgi sınavının ÖSYM, üçüncü aşama olan mesleki beceri ve yetenek sınavının ise kura yöntemi ile oluşturulan jürilerce yapıldığı hatırlatılarak, "Üç yıl önce getirilen bu düzenlemeler ile tıpta uzmanlık eğitiminde çok önemli bir yere sahip olan şef ve şef yardımcılığı kadrolarına olabildiğince objektif, siyasal ve subjektif etkilerden uzak, bilimsel donanım ve mesleki beceri açısından en uygun tıp uzmanlarının seçilerek atanması amaçlanmıştır" denildi.
Dilekçede, daha önceki yıllarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir sınavda soruların bazı adaylara verildiğine ilişkin tespitler üzerine sınavların iptal edilmesiyle sınavların ÖSYM tarafından yapılmaya başlandığı hatırlatılarak, böylesi kötü bir deneyimden sonra bakanlığın yeniden sınavları kendisinin yapmasının benzer kuşkuları doğuracağı belirtildi.
Anafikrinde siyasi kadrolaşmaya yol açacak adımların atılmasının önlenmesini isteyen dava dilekçesinde iptali istenen düzenlemeler şöyle: "En az yatak sayısının azaltılması, Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu'nun bakanlıkça belirlenmesi, eğitim ve araştırma faaliyetlerine ilişkin yetkinin bakanlıkça atanan koordinatör şeflere bırakılarak, birim şeflerinin eğitim sürecindeki yetkilerinin kaldırılması, asistan sayısının, başasistanlık, şef ve şef yardımcılığı ve yayın değerlendirme jürilerinin bakanlıkça belirlenmesi, dil sınavının bakanlıkça yapılması". (TD)