Ana Sayfa | Eski Sayılar

Odalar'dan bakana kınama!


ANKARA-  Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Şeftali yerken çekmeyeni yoksa sizi Türk hekimlerine emanet ederim" diyen Sağlık Bakanı Osman Durmuş hekimler ve tabip odalarınca sert tepkiyle karşılandı.
Haberi yayınlanmasının ardından çok sayıda hekim bağlı bulundukları tabip odalarını ve TTB Merkez Konseyi'ni arayarak, Bakan'ın hekimleri aşağılayıcı sözlerine ilişkin tepkilerini ilettiler. Tabip odaları da yaptıkları açıklamalarda, bakanı kınadı.
İzmir Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi: "Dünyada eşi benzeri bulunmayan uuygulamaların 'mucidi' olan Sayın Bakan'ın sağlık sisteminin temelindeki aksaklıkları düzeltmek, hekimlerin ücret ve özlük haklarında gelişmeler sağlamak yerine, vardiye gibi mucize sistemler icat etmek, bakanlığın her kademesinde yoğun bir şekilde kadrolaşmak; başhekimleri 'terbiyesiz herif, defol' diyerek makamlarından hakaretlerle kovmak; başarılı bir şef, şef muavinliği sınav sistemini ilga ederek yerine partizanlığa son derece açık olan yeni (!) sistemler geliştirmek v.. gibi iişler dışında yaptığı tek başarılı (!) çalışması var mıdır sorusunun yanıtı ciddi bir merak konusudur.
'Adama bıçak çekme' deyiminin şiddet dolu bir bilinçaltını ifade edip etmediğinin açıklamasını psikiyatrist meslektaşlarımıza bırakırken, kendisi de 'doktor' sıfatı taşıyan Sayın Bakan'ın hekimlerimizi küçük düşüren en son veciz (!) sözlerinin dayanılmaz hafifliğinin temsil ettiği bakanlığın çapı ve ciddiyeti ile ne derecede uygunluk gösterdiğinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz. Hekim kamuoyu ise sayın bakanın zaten çok kırık olan notunu bir kez daha düşürmüştür".
Antalya Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada da, bakanın yaptığı "espri"yi açıklamak zorunda olduğu ifade edilerek, şu görüşlere yer verildi: "Yoksa sayın bakan Türkiye hekimlerine güvenmemekte midir? Her şeye rağmen hekimler kendi öz çabalarıyla onurlu meslek yaşamını sürdürmüyü çalışmaktadır. Yetersiz ekonomik koşullarda insanca yaşam için mücadele etmektedir. Sağlık eğitimi yaşam boyudur ilkesinden yola çıkarak mezuniyet sonrası eğitim gayreti içerisindedir. Biz, hekimler güvenilmeme noktasında isek, bunu ilk düşünmesi gereken Sayın Sağlık Bakanı'nın da yer aldığı hükümetlerdir... Sayın Sağlık Bakanı'nı hekimleri rencide eden, onurunu ayaklar altına alan 'espri'ler üretmek yerine ülkede diz boyu yaşanan sağlık sorunlarının çözümünü sağlayacak programlar üretmeye davet ediyor ve kınıyoruz".
Kocaeli Tabip Odası'nca yapılan açıklamada ise bakanın sözlerinin artık şaşırtıcı olmadığını ancak etik bir sorun yarattığı belirtilerek, şöyle denildi: "Elbette ki kişiler gelip geçici ama kurumlar ve makamlar kalıcıdır. Bu makamlarda bulunanların söylemleri ve yaptıkları  ile anılacakları kuşku götürmez. Kişinin kendisine hekim seçme özgürlüğü elbetteki vardır. İsteyen kendisini Amerikan hekimlerine de emanet edebilir. Ama Türk hekimleri, bunca ağır sağlık sorunlarına ve böyle bir Sağlık Bakanına rağmen buradalar". (TD)