Ana Sayfa | Eski Sayılar

Çanakkale'ye de vardiya


ÇANAKKALE- Çanakkale Devlet Hastanesi'nde de vardiyaya geçilmesi kararı Çanakkale Tabip Odası tarafından tepkiyle karşılandı. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. M. Zafer Doğan yaptığı açıklamada, Bakan'ın vardiyaya geçilmesi kararını ve kararı açıklayış biçimini eleştirerek, devlet hastanesinde geri dönen hasta olmadığını, en büyük sorunun polikliniklerin darlığı, rontgen cihazı ve teknisyen eksikliği olduğunu ve bu sorunları gidermeden özlük haklarını döner sermaye gelirlerine bağlamak için önerilen vardiya sisteminin çözümsüzlük getireceğini vurguladı. 
Dr. Doğan şöyle dedi: "Sayın Bakan'ın 'vardiyaya uyan uyar, uymayan gider' şeklindeki tavrı da kendi mensubu olduğu hekim kitlesini incitmiştir. Hekimlerin zaten olumsuz bir ortamda çalıştığını kendi de kabul etmektedir. Bu tehditkar tutumu sağlık ortamını daha da bozacak ve sonuçta vatandaşa aksedecek bir durum yaratacaktır diye düşündürüyor". (TD)