Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı


ANKARA - İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 10 Eylül 2000 tarihinde TTB Merkez Konsey binasında 22 odanın katılımıyla yapıldı.
Toplantıda önümüzdeki dönem  bu alana özgü etkinlikler bütünlüğü değerlendirildi. Önümüzdeki dönem Kol Yürütme Kurulu seçildi. Başkanlığı'nı Ankara Tabip Odası'ndan Dr. Haluk Başcıl'ın üstlendiği yürütme kurulu üyeleri şöyle oluştu:  Dr. Ali Rıza Tiryaki (İstanbul), Dr. Gül Dağıstanlı (Adana), Dr. Cem Coşkun (Kocaeli), Dr. Sedat Karabulut (Diyarbakır), Dr. Aşkın Demirci (İzmir), Dr. Aytaç Aras (Tekirdağ). (TD)