Ana Sayfa | Eski Sayılar

Hepatit-B aşısı sağlık ocaklarında ücretsiz

ANKARA- Hepatit-B aşısının 2000 Bütçe Uygulama Talimatı'nda çıkarılması ve reçeteye yazılarak ödeme yapılmasının kaldırılması üzerine, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Sağlık Bakanlığı, TTB Merkez Konseyi'ne gönderdiği yazıda, uygulamanın 0-11 aylık bebeklere ve risk altındakilere sağlık ocaklarında ücretsiz yapılacağını kaydetti.
Yazı şöyle: "Bakanlığımızca Hepatit-B hastalığına karşı rutin aşı uygulamalarına 1998 yılından itibaren başlanılmış ve 04.06.1998 tarih ve 6856 sayılı genelge ile bu aşının uygulama şekli, stratejileri ile uygulanacak yaş grupları belirlenmiştir.
Söz konusu genelge ile öncelikle DSÖ'nün önerileri doğrultusunda 0-11 aylık bebekler ve hastalığa yakalanma riski yüksek gruplar aşılanma kapsamına alınmışlardır. Ancak ilk planda bütçe yetersizliğinden dolayı bakanlıkça yeterli aşı alımı yapılamadığı için, 2000 yılına kadar risk grubundakilerden sosyal güvencesi olanlara ithal izni verilmiş ürünler reçete edilerek uygulama yapılmakta ve aşının maliyeti bütçe uygulama talimatında yer aldığı şekilde, kişilerin kurumlarınca ödenmekte idi. 0-11 aylık bebeklere ve sosyal güvencesi olmayan risk gruplarına ise bakanlığımızın temin ettiği aşılar sağlık ocaklarınca ücretsiz uygulanmaktaydı. 2000 yılı için bakanlığımız risk gruplarına yönelik olarak da yeterli aşı temin edebildiği ve tüm sağlık ocaklarımızda ücretsiz uygulanacağı için Hepatit-B aşısı 2000 yılından itibaren bütçe uygulama talimatından çıkarılmıştır.
Hepatit-B aşısının 3 dozu bakanlığımız tarafından 2000 yılı için yaklaşık 600.000 TL'na mal edilip, sağlık kurumlarında ücretsiz uygulanırken, reçete edilip piyasadan alınan Hepatit-B aşısının devlet bütçesine 3 dozluk maliyeti yaklaşık 34.000.000 TL'nı bulmaktadır. Ayrıca bu şekilde aşı firmalarınca organize edilen, risk altında olmayan gruplara yönelik olarak gereksiz yere düzenlenen toplu aşılama kampanyaları engellenerek, devlet bütçesinden çok yüksek rakamları bulan haksız kazanç elde etmeleri önlenmiştir. Son günlerde basında konu ile ilgili yer alan asılsız haber ve yorumların nedeni de aşı firmalarının yüksek kar sağladıkları aşı satışlarının azalacak olmasıdır.
Haberlerde yer aldığı gibi alınan bu karar aşı firmalarına yarar sağlamamakta, aksine (ucuza mal edilip, bakanlığımızca ücretsiz olarak uygulanan aşılardan) aşı firmalarına gereksiz olarak devlet bütçesinden çok yüksek rakamların ödenmesi engellenmektedir.
Hepatit -B aşısı tüm Türkiye genelinde sıfır yaş grubu bebeklere ve risk grubu olarak tanımlanmış kişilere yönelik olarak, bakanlığımız tarafından temin edilerek ücretsiz olarak tüm sağlık ocaklarımızda uygulanmaktadır. Kişinin risk grubunda olup olmadığına hekim karar vermekte ve hekimin 'aşı uygulanması gerekir' dediği kişilere sağlık ocaklarımızca aşı uygulanmaktadır.
Hastalığa yakalanma riski yüksek olan ve aşı programımızda yer alan gruplar: Anneden bebeğe doğum esnasında bulaşmayı engellemek amacıyla sıfır yaş grubu tüm bebeklere aşı uygulanmaktadır; sağlık çalışanları; damar yoluyla uyuşturucu kullananlar; çok sayıda cinsel eşi olanlar ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunanlar; sık kan ve kan ürünü kullanmak zorunda olanlar; hemodializ hastaları; bağışıklama sistemi baskılanmış kişiler; Hepatit-B taşıyıcıları ile yakın teması olan kişiler; Hepatit-B taşıyıcısı annelerin bebekleri; yetiştirme yurtları, ıslahevi ve cezaevinde yaşayanlar". (TD)