Ana Sayfa | Eski Sayılar

Ege tabip odaları toplandı

İZMİR- Ege Tabip Odaları ortak toplantısı 26.08.2000 Cumartesi günü İzmir'de yapıldı. Toplantıya TTB Genel Sekreteri Dr. Eriş Bilaloğlu'nun yanı sıra  İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Denizli, Muğla, Balıkesir, Çanakkale tabip odalarının başkan, genel sekreter ya da yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Toplantıda ilk gündem olarak özlük hakları konusu tartışıldı. Dr. Eriş Bilaloğlu TTB'nin özlük hakları mücadelesi konusunda tüm bölgelerde konuyu birinci sıraya aldığını belirtti Konuyla ilgili daha önceki yıllarda yürütülen çalışmalar aktarılarak deneyimler paylaşıldı.
Bu çalışma döneminde sadece ücretler değil özlük hakları ve çalışma koşullarını da içeren bir iyileştirme paketi için öncelikle bir rapor hazırlanması gerekliliği üzerinde duruldu. Eski Sağlık Bakanı Halil İbrahim Özsoy döneminde hazırlanan "Sağlık Çalışanlarının Özlük Haklarının İyileştirilmesi Teklifi"nin önemli bir çalışma olmakla birlikte güncellenmesi ve somut bir teklif hazırlanması gerektiği belirtildi. Söz konusu taleplerin hekim kamuoyunda tartışılmasının ardından hükümete duyurulması gerekliliği aktarıldı. Özlük hakları konusunda iyileştirme yapılıncaya kadar ısrarlı ve inatçı olunması gerekliliği yanında özellikle geçmiş beyaz eylemler döneminde olduğu gibi bir dizi etkinliğin haklarımızın alınmasında önemli bir araç olacağı vurgulandı.
En kritik noktanın haklılığımızın kamuoyuna ulaştırılması ve konunun odaların tüm organlarında ve hekimlerin çalıştığı tüm birimlerde gündemde tutulması için çalışma yapılması gerekliliği üzerinde duruldu.
TTB'nin merkezi düzeyde yürüteceği çalışmanın yanı sıra Ege tabip odaları olarak 23 Eylül'de  yapılacak Genel Yönetim Kurulu öncesi bir araya gelinerek bir rapor hazırlanmasının kararlaştırıldığı toplantıda ayrıca vardiya uygulaması konusundaki gelişmeler aktarıldı.
Öğlen tüm illerin yöneticilerinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi. Konu yerel medyada yer aldı. Akşam bir TV'de İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Fatih Sürenkök ana haber bülteninde canlı yayına katılarak son yirmi yıllık dönemde hekimleri hak kayıplar konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunarak hekimlerin sorunlarını ve yapılacak etkinlikler konusunda bilgi verdi.
Öğleden sonraki  oturumda sürekli tıp eğitimi konusundaki çalışmalarda yapılabilecek ortak etkinlikler yanı sıra, özellikle üye kayıtları ile ilgili merkezi bir otomasyon kurulması için TTB ve odaların çalışma yapması üzerinde duruldu . (TD)