Ana Sayfa | Eski Sayılar

Zorunlu "gönüllülüğe" yürütmeyi durdurma

ANKARA- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca SSK hastanelerinde başlatılan Gönüllü Çalışma uygulamasının, çalışanlara zorunluluk getiren bölümüne ilişkin Danıştay yürütmeyi durdurma kararı verdi.
SES üyeleri ve TTB Merkez Konseyi'nin uygulamanın tümüne ilişkin yürütmenin durdurulması ve iptali ile ilgili açtığı davalarda Danıştay, genelgenin 14. maddesinde yer alan "... ancak hizmetin sunumu için gönüllü personelin yeterli olmadığı alanlarda, ihtiyaç duyulan meslek gruplarından, gereken sayıda personel konuya ilişkin geçerli mevzuat çerçevesinde ünite amirince görevlendirilir" ifadesinin yürütmesini durdurdu.
SSK Yönetim Kurulu'nca alınan 5 Ocak 2000 tarihli kararla SSK hastanelerinde Gönüllü Çalışma uygulaması başlatılmıştı. Kararın yürürlüğe konulması SSK hastanelerinde çalışan sağlıkçılar tarafından tepkiyle karşılandı. Uygulamanın iptali için SSK hastanelerinde çalışan sağlık çalışanları ve TTB Merkez Konseyi Danıştay'a başvurarak davalar aaçtı. SSK ANkara Hastanesi hemşirelerinden  SES üyesi Belgin Kıvrak tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay 12. Dairede açılan davada, mahkeme heyeti Gönüllü Çalışma uygulamasının paralı ve mesai sonrası katılım gerektirdiği için mesainin devamı olarak kabul edilemeyeceği görüşüne vardı.
TTB Merkez Konseyi'nin açtığı davayı da karara bağlayan Danıştay, Kıvrak'ın açtığı davada verilen karar nedeniyle yeni bir karar alınmasına gerek olmadığını belirtti. (TD)