Ana Sayfa | Eski Sayılar

TIP DÜNYASI'NDAN


Kimi ulusal gazate ve TV kanallarında yer aldı: "Hekim olmak zorlaşıyor". Haberde, Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Tababet Uzmanlık Tüzüğü (TUT) tasarısına göre, tıp fakültelerini bitirirken sınav yapılacağı yer alıyordu. Birden fazla gazetede aynı biçimde yayınlandığı için açıklamanın gerçekle bir ilgisi vardı, ama bu TUT tasarısı olamazdı. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı "akıllara ziyan hazırlıklardan biri, haberin hazırlanması sırasında karıştırılmış olmalıydı.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan TUT, üniversiteleri, TTB ve bağlı olarak uzmanlık derneklerini devre dışı bırakan, daha önce hazırlanan ve Danıştay'dan geçen metnin ruhundan yoksun bir içerikte. Bu kapasite yoksunluğunu gösteren bakanlık anlayışı, bir yıl içinde şef, şef yardımcılığı sınavları ile ilgili üç yönetmelik değişikliği yapabiliyor. Uzun lafa gerek yok. Nasıl ki, kanun hükmünde kararnamelerle (Meclis'in gündemine gelen sosyal güvenlik ve SSK ile ilgili yasa tasarılarının kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe sokulduğunu hatırlatalım) iş yürütmeye çalışan bir hükümet varsa, Sağlık Bakanlığı da aynı anlayışla çalışıyor.
Alanın sahipleri kendi düzenlemelerini hayata geçirmek için adım atmalı. TTB bundan sonra da adımlarını bu yönde hızlandıracaktır.