Ana Sayfa | Eski Sayılar

12 Eylül'e karşı ortak platform

ANKARA- Türkiye'nin sosyal, ekonomik, idari ve yasal sistemi başta olmak üzere, meslek alanlarına da müdahala eden 12 Eylül askeri darbesinin 20 yıldönümünde, sendikalar ve meslek birlikleri 12 Eylül'ün yarattığı ve bugün de etkileri görülen tahribatı tartışmak ve hatırlatmak için ortak bir platformda biraraya geliyor.
DİSK, KESK, TTB, TMMOB, TDHB, TEB, TÜRMOB ve TVHB'nin oluşturduğu platform yaptığı bir dizi toplantıyla 12 Eylül'ün ve bugüne kadar gelen sürecin kapsamlı bir ortak değerlendirmesini yapabilecek bir etkinlik takvimi planlıyor.
TTB ll. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, 12 Eylül üzerine ortak bir değerlendirmenin öneminin altını çizerek, "12 Eylül'le başlayan son 20 yılın genel ve mesleki alanlarımıza yönelik sonuçlarının değerlendirileceği bir basın toplantısı planlıyoruz. Basın toplantısının yanı sıra, son 20 yıllık dönemi sektörel ilgil alanlarımız çerçevesinde tartışılacağı bir program hazırlanıyor" dedi. (TD)