Ana Sayfa | Eski Sayılar

Başka ülkelerden, başka birliklerden...

6 Ağustos 2000'de IMA (İsrail Tabip Birliği) Başkanı Dr. Yaram Blachar'dan bir mektup aldık. Şöyle diyor Dr. Blachar;
"Belki biliyorsunuz, dört ayı aşkın inatçı bir grev sonrası, IMA ve üyeleri kısa süre önce hükümetle bir antlaşmaya vardılar ve eylem sonlandı. Grev bizim son çaremizdi, maaş artışlarımız ve çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi için yaptığımız tüm çağrılar yanıtsız kalmıştı.
Bu süreçte, hastalarımıza olan sorumluluğumuz hep aklımızdaydı ve hizmetleri mümkün olduğunca az aksatmaya çalıştık. Bu da Hazine'nin isteklerimiz konusunda alaycı bir tutum takınmasına ve çözüme ulaşmanın ne kadar acil olduğunu algılamamalarına neden oldu. Geçtiğimiz haftalarda maraton toplantılar yapıldı, nihayet Hazine ve IMA temsilcileri bir antlaşmaya vardılar. Antlaşma üç ilgili konuyu içermektedir.
1. Standart bir maaş artışları sağlayan anlaşma ve emeklilikle ilgili düzenlemeler. Bu antlaşmanın süresi 1 Temmuz 1998-31 Aralık 2001'dir.
2. Halk Sağlığı sistemi hekimlerin durumu ve çalışma koşulları konusunda "bağlayıcı olmayan" bir halk sağlığı komitesi oluşturulması.
3. Hazine ve IMA arasında müstakbel tartışmaları çözecek ve maaşları ayarlayabilecek bir mekanizmanın oluşturulması. Bunun karşılığında IMA da önümüzdeki on yıl grev yapmayacak.
IMA'da önümüzdeki on yıl grev yapmayacak.
Maaş antlaşması: ayrıntıları şöyledir;
1. Yoğunluğu genç doktorlara olmak üzere %13.2'lik bir maaş artışı.
2. Emeklilik sistemiyle ilgili değişiklikler, emeklilik ücretlerinde artışla birlikte; hekimlerin hem işveren, hem çalışanın aylık prim ödedikleri daha avantajlı bir emeklilik sistemine geçmeleri ve ayrıca 30 yıl ya da üstünde çalışanların birikintilerinin yılda %60'ını alabilecekleri bir durum sağlanmıştır.
3. Geri kalmış bölgelerde çalışan doktorlara bir maaş ikramiye sağlanmıştır.
4. İntörn ve asistanlar için çalışma saatleri düzene sokulmuştur. 24 saatlik şift'lerden  fazla çalışmayacaklar, ayrıca sınav döneminde bir ay çalışma izni alabileceklerdir.
Halk Komitesi (HK):
Henüz üyeleri atanmamış bir HK'si İsrail sağlık sistemini ilgilendiren çeşitli konularda bağlayıcı olmayan öneriler hazırlayacaktır. Örneklersek;
1. Tam zamanlı kamu hizmeti ile özel hekimliğin yeniden tanımlamasını ve İsrail toplumundaki yerinin tanımlamasını yapacaktır.
2. Kamuda çalışan doktorların mesleki durumlarını nasıl sürdürebiliriz?.
3. Kamu ve özel hekimlik arasındaki ilişki kolaylaştırılabilir ? (örneğin kamu hastaneleri özel çalışan doktorlara açılabilir mi?)
4. Hastane hizmetleri ile poliklinik hizmetleri ilişkisi nasıl olmalı sorularını yanıtlayacak komite atandıktan 6 ay sonra önerilerini verecek.
Pazarlık Mekanizması:
Son olarak; ilerideki sorunları doğrudan çözecek bir mekanizması oluşturulmuştur. 3-5 üyeden oluşacaktır. Kurul başkanı tanınmış bir nötr-bağımsız kişi (veya üç nötr kişi) olacaktır, taraflar karar verecektir. Ayrıca her partinin kurulda bir temsilcisi olacaktır.
Tartışılacak konular, ulusal düzeyde uygulanabilir ekonomik ücret artış tartışmaları olup, sadece hukuki ya da hukuk/ekonomi ortak konular ancak tarafların birlikte onay vermeleri ile kurula getirilebilecektir.
Anlaşma üç ay içinde yapılacak, eğer bir sorun çok aciliyet kazanmışsa taraflar daha erken çağrılabilir.
IMA, bu antlaşmaya rağmen grev yaparsa kazanılan tüm haklar iptal olur. Her ne kadar grev çok güçlü bir silahsa da, doktorların uygulaması çok güçtür. Elbette bu nedenle böyle bir antlaşma kurulu oluşturulması önemlidir. Bu konuya Hazine karşı çıkmıştır ve Başbakanlığın doğrudan müdahalesi ile konu çözüme kavuşturulabilmiştir.
Her ne kadar grev uzun ve halk/doktorlar için zor idiyse de sorunlarımız çözüme ulaştı ve uzun sokulu olabilecek ve elde ettiklerimiz, ileride hekimlerle Hazine arasındaki görüşmeler için önemli olacaktır. Her halükarda, bu grevle elde edilen değişiklikler sağlık sisteminin geneline çok fazla katkı sağlamamıştır.
Herkese, destekleri için teşekkür ediyor, ilerideki değişiklikleri bildireceğimizi duyuruyoruz.
Saygılarımızla"