Ana Sayfa | Eski Sayılar

TTB Yönetici Rehberi hazırlandı
TTB'yi kimler yönetiyor?

ANKARA- TTB Merkez Konseyi ve tabip odası yöneticilerinin ad soyad, uzmanlık alanı, çalıştığı kurum ve telefonlarının  yer aldığı, kurum içi rehber olarak hazırlanan TTB Yönetici Rehberi'nde yer alan istatistiksel veriler, yöneticilerin özellikleri konusunda 1996 yılından 2000'e kıyaslama olanağı tanıyor.
Yönetim Kurulu üyelerinin yaş sınırlarında 1996'dan 200'e büyük değişiklikler görülmüyor. Üyelerin büyük bir çoğunluğu 30-39 yaş arasında. 2000-2002 döneminde yönetim kurulu üyelerinin yüzde 30'dan biraz fazlası 30-34, yüzde 25'den biraz fazlası da 35-39 yaşlarında.
Onur Kurulu üyeleri arasında yaş sınırında ise yükselme görülüyor. 1996 yılında ağırlık yüzde 25 ile 40-44 yaşları arasındayken, 2000-2002 döneminde 45/49 yaş aralığında bulunan onur kurulu üyeleriyüzde 25'i geçiyor.
Delegasyonun ise yüzde 20'ye yakını 30-34, yüzde 15'den biraz fazlası 35-39, yüzde 20'den biraz fazlası da 40-44 yaş aralığında.
Yönetim kurullarının kadın üyeleri 1996'dan bu yana yüzde 2'lik bir artış gösteriyor. 1996'da yüzde 8 olan kadın üye oranı, 2000 yılında yüzde 10'a çıktı. Onur kurulu üyeleri arasında kadınların oranı yüzde 9 olarak değişmezken, delegasyondaki kadın oranı yüzde 11'den yüzde 6'ya düştü.                                                                                                                                                                   Oda organlarında pratisyen hekimlerin ağırlıkları da devam ediyor. 2000-2002 döneminde oda organlarına seçilen hekimlerin yüzde 34.5'i pratisyen hekim. Pratisyen hekimleri yüzde 9.2 ile genel cerrahlar, yüzde 6.9 ile dahiliyeciler izliyor. Oda organlarında çalışan üyelerin yüzde 17.4'ü İstanbul Üniversitesi, yüzde 14.8'i Ankara Üniversitesi, yüzde 10.7'si ise Ege Üniversitesi mezunu. (TD)