Ana Sayfa | Eski Sayılar

15 Ağustos 2000     Sayı: 66Türk Tabipleri Birliği Marmara Depremi 1. Yıl Raporu, sorunların çözülmediğini gösteriyor
Sağlık hizmeti özveriyle sürüyor,
yetkililerin duyarsızlığı da
!


Orada kimse var mı?

Deprem raporu deprem bölgesinde açıklandı

Tıp Dünyası'ndan
Rakamlar kendi başlarına gerçeği tam olarak........

Uyarılar dikkate alınmalı!

Artık bambaşkayız

Deprem bölgesinde ruhsal sorunlar

Şeker ölçüm cihazlarının bedelleri ödenecek

İşverenler işyeri hekimini niye istemiyor?

Eğitim becerileri kursu yapıldı

Dr. Yıldız'ın cezası reddedildi, Dr. Demirdizen'e kademe cezası verildi

Hakkari'de hekim yok, hastalar İran'a

PHK'da yeni dönem

ATO'dan "baz"a hayır!

Tussifed yeşil reçeteye alındı, Cisapride piyasadan kalkıyor

"Sağlık Bilinci ve Medya" toplantılarının üçüncüsü yapıldı
Gazeteciler ve hekimler ilacı tartıştı

"Sağlık Bilinci ve Medya" toplantısı
Sonuç Bildirgesi

Tıbbi reklama ceza!

Toplum ve Hekim'de hemşirelik

PHD'de tanıtım çalışmaları

Ana Sayfa | Eski Sayılar