Ana Sayfa | Eski Sayılar

DEPREM RAPORU, DEPREM BÖLGESİNDE AÇIKLANDI

KOCAELİ- TTB Marmara Depremi 1. Yıl Değerlendirme Raporu, depremde en çok hasar gören illerden Kocaeli'nde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.
Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Bolu, Bursa tabip odaları yönetim kurullarının ve hekimlerin katıldığı basın toplantısının açılış konuşmasını Kocaeli Tabip Odası Başkanı Dr. Akın Yazıcı yaptı. Ardından da TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, değerlendirme raporunu kamuoyuna sundu. Toplantıya TTB II. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı ile Merkez  Konseyi Üyesi Dr. Orhan Odabaşı da katıldı.
Basın toplantısından sonra Gölcük Devlet Hastanesi çalışanları ziyaret edilerek, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Depremde yiti-rilen sağlık çalışanları için düzenlenen anma töreni de hastanenin bahçesinde yapıldı.
Aynı gün tabip odası yöneticileriyle, olağandışı durumlarda sağlık hizmetleri ana gündem maddesi olmak üzere bölgenin sorunları tartışıldı.
Kocaeli Üniversitesi Rektörü de ziyaret edilerek, Kocaeli Üniversitesi  Tıp Fakültesi bünyesinde verilen sağlık hizmetleri ve prefabrik yapılarda hizmet veren fakülte ile ilgili bilgi alındı. (TD)