Ana Sayfa | Eski Sayılar

Orada kimse var mı?
Dr. Akın YAZICI *

Öyle acılar vardır ki, usun çizgisini aşar, deli eder kişiyi, ötekilerden ayrılır. Sanıyorum daha önceleri evrenin büyük ölçekleri içinde, doğanın tartışılmaz gücü ile, bu denli yalın yüz yüze gelip, umarsız kaldığımız bir anı hiç yaşamadık. Yıkıntıların oluştuğu büyük bir ülkünün damarlarımızda dolaşmaya başladığı o an, aynı zamanda yüce insani ve evrensel değerlerinde doruğa ulaştığı andı.
Yıkıntıların içinden çıkarak, üzerlerinde bir kısmında yatak giysileri, hemen hepsi, eşlerini çoluk çocuklarını gecenin karanlığında bırakarak görev yerlerine koşan, ameliyatlara giren arkadaşlarımız vardı. Onlar birer kahramandı...

Önceden hazırlıksız yakalanmak kurumsallaşamamak, sistemsizlik bizim alanımızda da kendi kahramanlarını yaratıyordu. Oysa bizim normal işleyen bir düzende, normal işlerini yapanlara, önceden hazırlığı yapılmış bir işlerliği daha çok gereksinmemiz yok muydu?

Varlığı kuşkularımızın orta okul coğrafya kitaplarından bildiği Kuzey Anadolu
Fay Hattına, bilimselliğe sırt dönmenin, boşvermişliğin faturasını ödemiyor muyduk?

Kuşkusuz değeri tartışılmaz hizmetleri zor koşullar içinde üretiyor, normal koşullarda bile kişisel becerilerini kullanarak açık kapatmaya alışmış bir sistemin çalışanları olarak herkes elinden geleni yapıyordu.

Daha iyisini yapamaz mıydık? İlimizin hekim ve sağlık çalışanı potansiyelini daha verimli kullanamaz mıydık?

O günlerin acılı, zor koşullarda anaların ak sütleri gibi helal alın terlerini akıtarak, çalışan, yaralı insanlarımıza yardım elini uzatan herkese, ilk günlerde yetişerek unutulmaz hizmetler yapanlara, komşu ve uzak illerden gelerek yardımlarını esirgemeyen sağlık çalışanlarına, TTB Merkez Konseyi'ne odamız adına şükranlarımı sunuyor, yitirdiklerimizin aziz anıları önünde saygı ile eğiliyorum.
Depremi takip eden günlerde kurtarma çalışmaları yapanların dilinde, bir ümit ışığı gibi yükselen ve o günlerin sembolü olmuş bir sesleniş vardı. Orada kimse var mı?
Şimdi olası bir Marmara Depremini beklerken, bir daha böyle hazırlıksız yakalanmamak için, gerçekten;

ORADA KİMSE VAR MI?

*Kocaeli Tabip Odası Başkanı