Ana Sayfa | Eski Sayılar

Toplum ve Hekim'de hemşirelik

ANKARA- TTB'nin iki aylık yayını Toplum ve Hekim son sayısını hemşirelere ayırdı. Konuyla ilgili yazılar şöyle: "Sağlık hizmetleri ve hemşirelik-Ümit Seviğ, 1954 tarih ve 6283 sayılı Hemşireler Kanunu-Saadet Ülker, Sağlık çalışanlarının ilişkileri ve bazı belirleyicileri- Feray Gökdoğan, Birinci basamak sağlık hizmetlerinde halk sağlığı hemşiresinin durumu-Nimet Karataş, İş sağlığı hemşireliği ve sorunları-Oya Nuran Emiroğlu, Finans boyutu ile evde sağlık hizmetleri neyin alternatifi-Özlem Özkan, Ülkemizde hemşire yetiştiren kurumlarda eğiticilerin nitelik sorunu ve eğiticilerde olması gereken özellikler-Ayla Bayık".
Dergide ayrıca, U.Berberoğlu, M.Eskiocak, G.Ekuklu, A.Saltık imzalarını taşıyan Edirne Devlet Hastanesi'nin kimi polikliniklerinde verilen 1. basamak sağlık hizmetlerinin boyutları, Mücahit Eğri imzalı Toplum diş sağlığı düzeyi sağlık insan gücü ile ilişkili mi, İlker Belek imzalı Antalya'nın iki mahallesinde sınıfsal sağlık eşitsizliklerinin değişimi başlıklarını taşıyan yazılar bulunuyor.
Sağlık çalışanlarının adli olguları bildirim sorumluluğu başlıklı yazıyı M. Hakan Özdemir ile Serpil Salaçin, TTB YOK dosyalarındaki olgular ve olguları etkileyen değişkenler başlıklı yazıyı ise Murat Civaner kaleme aldı. (TD)