Ana Sayfa | Eski Sayılar

Dr. Yıldız'ın disiplin cezası reddedildi
Dr. Demirdizen'e kademe cezası verildi

İSTANBUL- İstanbul Valiliği İl Disiplin Kurulu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün Dr. Kürşat Yıldız ve Dr. Hüseyin Demirdizen haklarında izinsiz bildiri dağıtmak, okumak ve basın açıklaması yapmak suçlamasıyla ceza istemini görüştü.
Kurul, Dr. Yıldız'ın  o dönemde İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri sıfatıyla basın açıklaması yaptığı ve bunun yasal olduğu gerekçesiyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının reddine karar verdi.
Dr. Demirdizen hakkında da aynı nedenle bildiri okumak ve dağıtmak suçlarından cezalandırılmasına gerek olmadığına karar veren Kurul, "amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü fiil ve hareketler yapmak" suçlamasını kabul ederek, bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulmasına karar verdi. (TD)