Ana Sayfa | Eski Sayılar

Türk Cerrahi Derneği ilk board sınavını yaptı


Türkiye'de yeterlilik kurulları kuruluyor ve sınavları da yapılmaya başladı. Türk Cerrahi Derneği ilk yeterlilik sınavını yaptı. Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof.Dr. İskender Sayek, dernek, yeterlilik kurulları ve sınavları hakkında sorularımızı yanıtladı.

- Türk Cerrahi Derneği'nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Türk Cerrahi Derneği (TCD) 1928 yılında Türk Cerrahi Cemiyeti adı altında kurulmuştur. Daha sonra Prof.Dr.Ahmet Yaycıoğlu önderliğinde Ulusal Cerrahi Derneği olarak yeniden aktivite olmuş ve 1998 yılında da Türk Cerrahi Derneği adını almıştır. Derneğin merkezi Ankara'da olup, Türkiye'de genel cerahların tek mesleki derneğidir. Yaklaşık 1000 üyesi vardır.
TCD, Türkiye'deki cerrahların başta sürekli eğitimleri olmak üzere değişik alanlarda katkı sunmaktadır. Ancak bir uzmanlık derneğinin misyonları arasında sürekli eğitim önemli bir hedef olmakla birlikte bunun tek başına yeterli olmadığının bilincindeyiz.Üyelerimizin gerek sürekli eğitimlerine destek olmak, gerekse sosyal etkileşimi artırmak için ulusal cerrahi kongreleri ve bölgesel cerrahi kongreleri düzenliyoruz. Kongreler tüm genel cerrahlar tarafından ilgi ile izlenmekte ve cerrahinin güncel konuları tartışılmaktadır. 1200-1500 kişinin katıldığı kongreler büyük ilgi topluyor. Bu kongrelerde bilimsel etkileşimin yanısıra cerrahinin etik, iyi klinik uygulamalar, kanıta dayalı tıp gibi konuları da tartışılıyor. Ancak uzmanlık derneklerinin diğer konularda da sorumlulukları giderek artmaktadır. Aslında bir uzmanlık derneği o alana ait tüm konulara hakim ve tüm soruları yanıtlayabilen bir konumda olmalıdır. Örnek vermem gerekirse, kendi alanında insan gücü planlaması yapmalı, tıp eğitimi sırasında genel cerrahi eğitiminin sınırlarını belirlemeli, kendi alanında toplum sağlığını ilgilendiren konularda görüşlerini bildirmeli ve üyelerinin özlük hakları konusunda çalışmalar yapmalıdır.
- Yeterlilik (Board) konusunda derneğinizin girişimleri neler?
Bu konuda TCD'nin önemli çalışmaları olmuştur. Yıllardır genel cerrahi eğitiminin standardizasyonu konusunda çalışmalar yapmış ve TTB UDKK çalışmalarına aktif olarak katılmıştır. Türkiye'de genel cerrahi eğitimi ile ilgili yıllar önce yaptığı bir değerlendirmede çoğu kurumda yeterli bilgi ve beceri kazandırıldığı ancak, kurumlar arası eğitim olanakları ve uygulamalar açısından farklılıklar olduğu görülmüştür.Bu çalışmadan hareketle Cerrahi Yeterlilik Kurulu kurulması için çalışmaları başlatmıştır. Bu ve benzeri çalışmaların sonucu olarak da, 20-24 Haziran tarihinde İstanbul'da yapılan Ulusal Cerrahi Kongresi sırasında da bildiğimiz kadarı ile Türkiye'de ilk yeterlilik sınavını yapmış ve dernek üyelerinin katılımı ile Cerrahi Yeterlilik Kurulu seçimi yapılmıştır.
-Yeterlilik kurullarının işlevleri nelerdir?
Temel işlevleri Türkiye'de verilen uzmanlık eğitiminin standardını yükseltmek ve standardizasyonunu sağlamaktır. Eğitim programlarının standardizasyonu ve eğitim veren kurumların denetimi alanın üyeleri tarafından yapılarak satandart yükseltilebilir. Bu denetim daha nitelikli cerrah yetişmesini sağlayacaktır. Şüphesiz bu da cerrahi uygulamalara yansıyacak ve hekimin mesleki doyumu yanısıra toplumun daha nitelikli bir hizmet alması sağlanacaktır. Yeterlilik ziyaretleri bu süreçte önemlidir. Değerlendirme ziyaretleri gönüllü olarak başlatılabilir. Standardizasyondan burada kastedilen eğitim kurumlarının ve programlarının minumim standardizasyonunu sağlamaktır. Ancak her eğitim kurumuk kendi özelliklerine göre programında değişiklikler yapabilir.
- Yeterlilik sınavları sonrası uzmanlık belgesi mi verilecek?
Uzmanlık belgesi ile ilgisi yoktur. Kişilerin tıbbi uygulamasını denetleyen bir işlem de değildir. Yeterlilik belgesibir "kalite göstergesi"dir. O alanda uzmanlığı alanlar gönülül olarak bu sınava girerek belgenin sahibi olabileceklerdir. Gönüllü bir sınav olması önemlidir. Ancak ilerde ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bu sınavların uzmanlık sınavlarının yerini almaları düşünülebilir, hatta bu bir hedef olmalıdır.
- Türk Cerrahi Yeterlilik Sınavı nasıl hazırlandı ve kaç kişi katıldı? Sınav sonuçları nasıl açıklanacak ve sınavlar hangi sıklıkla yapılacak?
Sınavın birinci kademesi yazılı sınav olarak yapıldı. Bu sınav Türkiye'de tıp fakülteleri  genel cerrahi anabilim dalı başkanlıkları ve eğitim hastaneleri cerrahi klinik şeflerinden alınan çoktan seçmeli sorularla hazırlandı. Soruların bilimsel denetimi kaynak kontrolü yapılarak sağlandı. Sınava 106 kişi katıldı. Sınavdan başarılı olanlar ikinci kademe sınavına girmeye hak kazanacaklardır. İkinci kademe sınav, daha çok problem çözmeye yönelik olgu tartışılması şeklinde yaklaşımların ve becerilerin değerlendirileceği bir sınav olarak yapılacaktır. Sınav sonuçları sadece sınava katılan adaya verilecektir. Ayrıca başarı durumları eğitimini aldığı kuruma isim bildirmeden iletilecektir. Bu sınavların yılda bir kez yapılması planlanıyor.
- Yeterlilik sınavları halen uzman olanlara da uygulanabilecek mi?
Yeterlilik sınavına girme zorunluluğu yoktur. Uzmanlığı almış kişilerin sınava girme zorunluluğu da yok. Ancak arzu ettikleri takdirde gönüllü olarak bu sınavı ve belgeyi alabilirler. Belli bir süredir genel cerrahi uzmanı olarak çalışmış kişilerin sınava girme arzuları durumunda sınavın sadece ikinci kısmına gireceklerdir.
- Türkiye'de yeterlilik kurulları konusunda tablo nasıl?
TTB UDKK Türk Cerrahi Derneği temsilcisi ve bu kurulun boardları oluşturma çabalarına son birkaç yıldır emek veren birisi olarak TCD dışında bir çok alanda benzer çalışmalar yapıldığını ve belli bir heyecanla yeterlilik kurulları kurulmasına çalışıldığını biliyoruz. Bu Türkiye için çok önemlidir. Türkiye'de uzmanlık eğitiminin belli bir düzeyde standardize edilebilmesi için yeterlilik kurulları çok önemli bir görev üstlenecektir. Bununla birlikte tıpta uzmanlık eğitiminde Avrupa ile entegrasyonumuz için önemli bir adımdır. Tüm alanlarda bu kurulların kurulması ve yaygınlaştırılması gereklidir.