Ana Sayfa | Eski Sayılar

TIP DÜNYASI'NDAN


TTB 49. Büyük Kongresi'nin ilk gününe 231 delege ve 119(kayıtlı) konuk katıldı.

Kongre'de konuşmacılarca dile getirilen başlıklar Türkiye ve Sağlık/Hekimlik ortamının profilini çiziyordu: Hekimlerin çalışma koşulları ve özlük hakları, Türkiye'nin sağlık verileri, kötü yönetim, asgari ücret alanında yaşanan sorunlar/asgari ücret tarifesinin güncelleştirilmesi, varolan TTB yönetmelik madde değişiklikleri, adli tıp alanında Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın yıllardır hazırlamadığı 1219 sayılı yasanın 11. maddesinin gereğinin yapılması, oda üye kayıt ve sistemlerinin güncellenmesi, nükleer santrallere karşı duyarlılık, gereksiz tıbbi teknoloji ve tıbbi teknolojinin hekimlerce kullanımında standartların hazırlanması, F tipi cezaevlerinin insanların ruhsal/fiziksel sağlıklarına olası etkisinin incelenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, Tabip Odaları ve hekimler üzerindeki baskıların kınanması, tabip odalarında -giderek artan önemi gözönüne alınarak- soruşturmacı eğitimi yapılması, tıp fakültelerinin eğitim ve standardizasyonu konusunda uyarıcı çalışmalar yürütülmesi, 12 Eylül 1980'in 20. yılında ülkede yaptığı tahribatı başta sağlık olmak üzere işlenmesi ve sorumlularından hesap sorulması, 224 sayılı yasa ve tam sürenin gündeme taşınması, tabip odalarında Hekim Meclisi'nin öneminin vurgulanıp ısrar edilmesi, vardiya, TTB'nin bir sosyal tesis kurması, sağlık hizmetlerinden KDV'nin kaldırılması, tıbbi yol gösterici uygulama belgelerinin hazırlanması, özel hekimlik alanında hekimlerin sorunlarına yönelik çalışmaların yürütülmesi, Sağlık Bakanlığı'nın özel poliklinikler vb. yönetmeliklerinin düzeltilmesi, uzman sayısına sınır getirilmesi, özel sağlık kuruluşları ile sigorta şirketleri arasında imzalanan sözleşmelerde yerel tabip odası onayının olması vd...
Birçoğuna yer vermediğimiz sayısız başlık Kongre'de dile getirildi. Sorun bütün bunlara Türkiye'de yaşayanların/halkın sağlığı ve hekimlerin haklarını gözeten bir duyarlılıkla yaklaşarak sonuç alma iddiasıyla çaba harcamak. Kısacası herkese çok iş düşüyor. Elimizi uzatarak yürüyelim.