Ana Sayfa | Eski Sayılar

Genetik ayrımcılığa karşı etik kurul

İSTANBUL- İstanbul Tabip Odası, genetik alanında yapılan çalışmaların heyecanla takip edildiğini belirterek, son genom projesiyle de gündeme gelen genetikteki gelişmelerin pek çok etik sorunu da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Açıklamada, gen teknolojisini üreten ve pazarlayan çok uluslu şirketler tarafından, az gelişmiş ülkelerin insanlarının kobay olarak kullanılma tehlikesinın doğabileceği ifade edilerek, etik yönden denetleme için ulusal üst kurul oluşturulması gerektiği vurgulandı. (TD)