Ana Sayfa | Eski Sayılar

Trafik terörüne karşı hekim duyarlılığı

ANKARA- Ankara Tabip Odası (ATO), Türkiye'deki trafik terörüne karşı oluşan duyarlılığa hekim bakış açısını ve hekim duyarlılığını eklemek yolunda 21 Temmuz tarihinde Ankara Üniversitesi Morfoloji Binası Mavi Salonda bir panel gerçekleştirdi. Panel yöneticiliğini Dr. Celal Kılıç'ın gerçekleştirdiği panele Prof. Dr. Rıdvan Ege, Boray Uras ve Fikret Bila panelist olarak katıldılar.
ATO tarafından, yıllardır  trafik ve trafik kazaları ile ilgili çalışmalarından dolayı ödüle layık görülen Prof. Dr. Rıdvan Ege'ye plaketini Prof. Dr. Orhan Göğüş verdi. Yine bu dönem trafik kazalarına karşı kamuoyunda ciddi bir duyarlılık oluşmasına, Trafik Yasası'nın değişmesi konusunda çalışmalar başlatılmasına öncülük etmiş olan Boray Uras'a plaketini AÜTF Dekanı Prof. Dr. Nusret Aras verdi.
Yıllarını trafik kazaları ile mücadeleye vermiş olan Rıdvan Ege, toplumsal eğitimin ve toplumsal bilinç düzeyinin trafik kazalarıyla mücadelede en temel ve en etkin yol olduğunu ifade etti. Ülkemizde neredeyse unutulmaya yüz tutan planlama ve programlamanın sağlıklı işleyen bir trafik sistemi için öneminin altını çizdi. Bu anlamda kamusal yararı temel alan bir yaklaşımın ve planlamanın ülkemizdeki trafik kazaları nedeniyle ortaya çıkan can kayıplarını ciddi ölçüde azaltacağını ifade etti. Sağlıklı bir trafik sisteminin yerleşebilmesi ve işleyebilmesi için öncelikle o ülkenin insanlarının
"ben" olabilmek için öncelikle "biz" olmanın önemini kavraması gerektiğini vurguladı.
Boray Uras ise, Türkiye'de hukuk ve adalet sistemine olan güvenin sarsıldığını belirterek, "
bir avuç badem şekeri çalanlar on iki yılını cezaevinde geçirirken on kişiyi öldürenlerin bir gün bile ceza almadan aramızda dolaşıyor" dedi. Pek çok alanda olduğu gibi trafik kazaları ile ilgili hukuki ve adli süreçlerde rüşvetin yaygınlaştığını ifade eden Uras, ülkemizde demiryolu taşımacılığının bilinçli bir biçimde geliştirilmediğini, TCDD'nin sürekli zarar ediyor olmasının gelecekte özelleştirilmesi ile ilgili bir süreç olduğunu vurguladı. Toplantının son panelisti Fikret Bila ülkemizdeki erkek egemen kültür ile trafik kültürü arasındaki ilişkiyi vurguladı. Arabanın erkek egemen dünyanın bir iktidar aracına dönüştüğünü ifade eden Bila, ülkemizdeki pek çok teknolojinin yanlış ve gereksiz kullanımında olduğu gibi kişilerin otomobilleri ile kimliklerini özdeşleştirdikleri ve kendilerini böyle ifade ettiklerini söyledi. (TD)