Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Zorunlu hizmet iki yıllığına ertelendi

ANKARA- Pratisyen ve uzman hekimlere devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi olmadığı, 13 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2514 Sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun'a eklenen geçici madde ile, 27.3.2000 tarihinden itibaren iki yol süre ile 2514 sayılı kanun hükümlerinin pratisyen ve uzman hekimlere uygulanmayacağı belirtildi. Maddeye göre, uzman ve pratisyen hekimleri tekrar 2514 sayılı kanun kapsamına almaya, bu kanun hükümlerinin uygulama süresinin uzatılmasına, Sağlık Bakanlığı'nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak. (TD)