Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik
Yayınlayan: Dietrich v. Engelhardt
Çeviren: Arın Namal
Nobel Tıp Kitabevleri

Tıbbın Gündelik Yaşamında Etik kitabında toplanan tıp etiği ile ilgili bildiriler tıpta terapi, araştırma ve eğitim alanlarını ele almaktadır. Tıp etiğinin tarihsel ve sistematik boyutu irdelenirken, hukukla ilişkisi konu alınıyor; felsefe ve teolojiyle bağları tanımlanmaya çalışılıyor.
Kitapta, tıbbın çeşitli disiplinlerine özgü etik sorunlar, özellik gösteren durumlar ile birlikte yansıtılmıştır. Değerlendirmelerde hasta insanın ve çevresinin bakış açısı da yer alıyor.
Kitabın sunuş yazısını yazar TTB Merkez Konsey Başkanı Dr.Füsun Sayek, etik konusunda yazılı kaynak eksikliğini hatırlatarak, şöyle diyor: "Hekimlerin günlük yaşamlarında karşılaşacakları etik sorulara yanıt vermeyi hedefleyen bu kitap, bir başka ülkede; Almanya'da yazılmış olsa da etik ilkelerin evrenselliği nedeniyle, Türkiye'deki meslektaşlarımıza da yararlı olacaktır diye düşünüyorum".