Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

TIP DÜNYASI'NDAN


"Koalisyon hükümeti olmasının sıkıntıları"...

Başbakan yardımcısı ile geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmenin özeti bu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, SSK Genel Müdürü ile de bu bu süre içerisinde değişik başlıklarda görüşüldü; "anlıyoruz onları" Peki, Tıp Dünyası'nda yer alan haber başlıklarına bakalım. Bunlar kimin "sıkıntıları?"

İnsanların parası olmadığında tedavilerinin güvencesi kim? Bu sıkıntıyı kim anlayacak? Hekimlerin eğitim ve sürekli eğitimleri için kendi ceplerindeki paranın yetersizliği gerçeğini kim anlayacak? Bu sorularla karşı karşıya olup, suçlanan hekim durumunun çözümü ne olacak?

Koalisyon hükümeti tercihlerini gerçek sorunların doğru çözümleri için kullanmıyorsa orada pek de "anlaşılacak" bir şey yok demektir. Bir başka değişle her şey "anlaşılmaktadır."

Hal böyle olunca 4. Sayfadaki "süren bir tartışma: hekim, ilaç, etik" başlığını şöyle değiştirmek gerekiyor. "Çözümü bize (de) bağlı olan bir tartışma"

Çözümlerin bize/yapacaklarımıza bağlı olduğunu  kavramak ilk adım oluyor; ardından da gereğini yapmak durumundayız. Yoksa hep hedef olmaya ve anlaşılmamaya mahkum kalacağız. TTB bir örgüt olarak bir anlamda en önemli olanağımızdır. Temmuz başında yapılacak TTB Büyük Kongresi'nin, hepimizin sorumlu davranışıyla bu önemin farkında geçeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın.