Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi

ANKARA- Üç ayda bir yayınlanan TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin ikinci sayısında "Çalışanların ve Çevresinin Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü" taslak projesine yer veriyor. Derginin diğer yazıları ise şöyle: "İşe Giriş Muayeneleri ve İşe Yerleştirme-Dr.Celal Emiroğlu; Risk Değerlendirmesi-Dr.Ali Rıza Tiryaki-Dr.Ízcan Baripoğlu; İşyerlerinde Zararlı Faktörlerin Ílçüm Teknikleri-Lütfi Ulusoy; İşyeri Hekimlerinin İş Güvencesi-Av.Mustafa Güler; Avrupa Topluluğunda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-Hüseyin Gökçek; İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu-Mustafa Taşyürek; Ízel Maden İşçileri İş Kanunu İş Sağlığı İş Güvenliği Çevre Standartları Eğitimi Sürüyor; Maden İşçileri Üzerine Bir Anket Çalışması-Dr.Haluk Barışçıl; Çalışma Yaşamında Kadın Erkek Eşitliği; 1 Mayıs-Dr.Ercan Yavuz-Dr.Haluk Başçıl; SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri-Dr.Nazif Yeşilleten; İşyeri Tanıtımı (TAI-TUSAÌ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ì.)-Dr.Seracettin Kaya, Mustafa Turhan, İsmail Kır; Pratisyen Hekimlik ve İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği-Pratisyen Hekim kolu". (TD)