Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Yine hekime saldırı!

ANKARA- SSK Ankara Çocuk Eğitim Hastanesi asistan doktorlarından Dr. Kemal Akpınar, 30.05.2000 saat: 23:00'da hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Bir süre SSK Ankara Eğitim ve Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulan Dr. Kemal Akpınar'a yapılan saldırı, meslektaşlarınca tepkiyle karşılandı.
Saldırı şöyle gelişti: SSK Çocuk Hastanesinde kanser tanısı almış bir hasta, doktorlar ve tüm sağlık çalışanları hasta için ellerinden gelen her türlü gayreti göstermiş, tıbben yapılabilecek her şey yapılmış ancak hastanın yakalanmış olduğu  hastalığının son evresinde olması nedeniyle hasta kaybediliyor. Doktorlar ve sağlık çalışanları gencecik bir hayatın gözleri önünde kayıp gitmesinden üzgün, ama tıp çaresiz… Doktorlar hem hastalarını kaybetmiş olmanın, hem de böylesine üzücü ve zor bir haberi hasta yakınlarına vermenin ağırlığı ve rahatsızlığı içinde hasta yakınlarına üzücü haberi iletiyorlar, karşılığında gelen yanıt DOKTORA SALDIRI.

Ankara Tabip Odası 31 Mayıs tarihinde SSK Ankara Çocuk Eğitim Hastanesi önünde bir basın açıklaması yaparak olayı kınadı.
Yapılan açıklamada, sağlık sistemindeki aksaklıkların faturasının hekimlere çıkarıldığı belirtilerek, şöyle denildi: "Bakan'ların hastane baskını adı altında sergiledikleri popülist yaklaşım ve siyasi şovlar hekimleri hasta yakınlarına hedef göstermekte, hasta yakınlarını hekimlere karşı kışkırtmaktadır. Sistemin aksaklıklarının gerçek sorumluları ise, hekimlerle hastaları karşı karşıya getiren bir anlayışla, basını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmekte, sağlık sisteminin çarpıklıklarını ve kendi sorumluluklarını sağlık çalışanlarına fatura etmeye çalışmaktadırlar. Sağlığın giderek ticarileşmesi, hekimlerin uğradıkları gelir kaybı ve hekimliğin toplumsal statü kaybına uğratılması  bu sürecin diğer tetikleyicileridir".