Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Maliye Bakanlığı'ndan acil müdahale gerektiren yoksul hastalara ücretsiz bakan Bursa Devlet Hastanesi hekimlerine:
"Hem tedavi et, hem parasını öde!"


Maliye Bakanlığı, parası olmayan "ACİL" hastayı Sağlık Bakanlığı genelgesi uyarınca ücretsiz tedavi eden Devlet Hastanesi hekimlerine yaklaşık 2 milyar fatura çıkardı. Bakanlık bu uygulamasıyla acil servis hekimlerine açıkça  "hastayı ya ölüme terket, ya da hem tedavi et, hem parasını öde" diyor...  Sistem bir kez daha "parası olmayanın sağlık hakkı yok" diyor ve bir kez daha "iyi hekimlik" örseleniyor...

BURSA- Türkiye yaşanan onca olumsuzluğa, haksızlığa rağmen ne yazık ki hala, insanı şaşırtan "Bu kadarı da olmaz" dedirtecek olaylar yaşanıyor. İşte bu örneklerden biri de bugünlerde Bursa Devlet Hastanesi'nde geçiyor.
Maliye Bakanlığı, mesleğinin gereği olarak ve  Sağlık Bakanlığı genelgesi uyarınca da, parası olmayan acil hastayı tedavi eden devlet hastanesinin 41 hekimine iki milyara yakın fatura çıkardı. Uygulama uyarınca, yoksul acil hastaların tedavi masrafları tedaviyi yapan hekimin maaşından kesilecek.
Hekimler ve Bursa Tabip Odası tarafından sert tepkiyle karşılanan uygulama şöyle gelişti:
Her yıl devlet hastanesinin döner sermaye bütçesi hesaplarını inceleyen Maliye uzmanları, 1999 yılı kayıtlarında hastanede acil olarak tedavi olan bazı hastalardan eksik para alındığını tespit ettiler. Maliye uzmanları eksik olan  toplam 1 milyar 849 milyon 204 bin liranın tedavileri yapan hekimlerden tahsil edileceğini başhekimliğe bildirdiler. Başhekimliğe sunulan raporda, hekimlerin bazı hastalardan eksik para almaları "keyfi uygulama ve devleti zarar uğratma" olarak nitelendirilerek, paranın hekimlerin maaşlarından kesileceği ifade edildi.
Kendilerine 5 milyon ile 313 milyon lira arasında fatura çıkarılan hekimler ise olaya tepki gösterdiler.Çünkü acil olarak gelen hastayı tedavi etmek hem mesleklerinin bir gereğiydi, hem de konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı genelgesi aynen şöyle diyordu:"İster özel, ister kamu niteliğinde olsun tüm hastanelere başvuran acil hastaların hiçbir ayrım yapılmaksızın ve ücret konusu önşart gibi ileri sürülmeksizin kabul ve tedavi edilmelerinin sağlanması, mevzuat ile öngörülen idari işlemlerin ise gerekil acil muayene, teşhis, bakım ve tedavi prosedürü uygulandıktan sonra yerine getirilmesi".
Bir hekim, tepkisini şöyle dile getirdi: "Acile bıçaklanmış, kanamalı, travmalı hastalar geliyor. Bizler bu hastalara bakmak ve tedavileri sağlamak zorundayız. Hiçbir zaman hastaya, 'şu kadar para yatırmazsanız size veya hastanıza bakamayız' demeye hakkımız yok. Hastayı tedavi ettikten sonra kendilerine 'borcunuz şu kadar' diyoruz. Parası yetmeyen hastadan olduğu kadarını alıp, geri kalanının da ücretsiz olmasını sağlıyoruz".
Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Metin Deniz Savaş ise, yapılan işlemin Maliye'nin getirdiği bir uygulama olduğunu ve hastane yönetimi ile bir ilgisinin olmadığını, ayrıca ücretsiz yazılan hastaların yüzde 99'unu acil vakaların oluşturduğunu söyledi.
Bursa Tabip Odası, uygulamanın ortaya çıkmasıyla birlikte gerekli girişimleri başlattı.
Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamada, yapılan yanlışın acilen düzeltilmesi gerektiği vurgulanarak, şöyle denildi: "Herkes için sağlık anlayışının Dünya Sağlık Örgütü tarafından bütün dünyada geçerli kılınmaya çalışıldığı 21. yüzyılda, sağlığın parası olsun olmasın her yurttaşın en temel hakkı olduğunu bir kez daha vurguluyor; meslektaşlarımıza çıkarılan bu haksız zimmet sorununun aşılması için, meslektaşlarımıza her türlü desteği vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz".

Hekimlere çıkarılan fatura

Nedim Tıkız 313.700.000, Nur Saygı 244.800.000, Abdi Gazioğlu 101.644.000, Vahap Arı 113.400.000, Cemil Karabay 81.600.000, Dilek Dolar 76.178.000, Cemal Güney 66.250.000, Necmi Tuna 64.600.000, Aytaç Altıer 58.700.000, Mesut Heper 55.100.000, Ahmet Sarıçoğlu 54.680.000, Zafer Kocabağlı 54.920.000, Arif Adanur 50.437.000, Ömür Tatlıkazan 47.790.000, Mehmet Aydın 43.000.000, Jale Aydınlı 37.000.000, Tufan Dilek 36.750.000, Ayfer Evren 31.000.000, Zülfiye Günöven 28.000.000, Fevzi Horoğlu 26.000.000, Selma Beşer 26.000.000, Mete Ekşioğlu 25.500.000, Kurtuluş Alp 24.000.000, Mustafa Erim 20.000.000, Nilgün Caner 20.000.000, Meltem Baş 18.000.000, Ömer Faruk İlhan 15.400.000, Tansel Hacımustafaoğlu 13.046.000, İlyas Başpınar 13.000.000, İlhan Ersoy 12.000.000, Ömer Özer 11.500.000, Ümran Okumuş 8.000.000, İhsan Tuna 7.000.000, Lalehan Çavuşoğlu 6.809.000, Fatma Yavuz 6.500.000, Nejat Bıyıklı 6.000.000, Levent  Tatlıkazan 5.400.000, Üzeyir Ender 5.500.000, Mine Nizamoğlu 5.000.000, Yelda Ertürk 5.000.000, Teoman Ekşioğlu 5.000.000 lira.