Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar
Behçet Aysan için bir kez daha

TTB, her yıl olduğu gibi bu yıl da,  2 Temmuz 1993'te Sivas'ta yitirdiğimiz Şair Dr. Behçet AYSAN'ı anıyor. Aysan ve Sivas'ta yakılan 36 insanımızın anısına verilen şiir ödülünün bu yıl altıncısı düzenleniyor.

Ödüle katılma koşulları şöyle: "Ödüle 1993 yılından itibaren yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. Son katılma tarihi 1 Eylül 2000'dir. Ödüle, kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

Ödüle aday olan yapıtların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz; yalnızca ödül kazananlar duyurulur. Ödül kazanan yapıt 2000 yılı Ekim ayında açıklanır. Ödüle aday olacak şairler, adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 06570, Maltepe/ANKARA adresine gönderilmelidir".

Ödül Seçici Kurulu ise, Arif Damar, Şükran Kurdakul, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ahmet Erhan ve Ataol Behramoğlu'ndan oluşuyor.

Behçet AYSAN ŞİİR ÖDÜLÜ ile ilgili daha geniş bilgi almak için , Türk Tabipleri Birliği GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4 06570, Maltepe /ANKARA adresine veya Tel: 0 312 231 31 79 (pbx), 
Fax: 0 312 231 19 52- 53'e başvurulabilir.