Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Yabancı hekimlere takip


ANKARA- Yüksek Sağlık Şurası, özel hastanelerde çalıştırılan yabancı hekimlerle ilgili bilgi ve belgelerin yeniden ve acilen gözden geçirilerek takibinin yapılmasına karar verdi. Konuyla ilgili kararda, "Türkiye'de kimlerin yapacağının yasalar çerçevesinde belirlenmiş olmasıyla, kimi özel hastanelerde görev verilen Türk vatandaşı olmayan ve belgeleri Sağlık Bakanlığı'nca tasdik edilmemiş olan kişilerin tespit edilerek ilgililer hakkında yasal işleme başlanılmasının sağlanılmasına, bu işlemin Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce takibinin yapılmasına, şuramızca oybirliğiyle karar verildi" denildi. (TD)