Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi yapıldı


Dr. Kayıhan Pala


l. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu tarafından "2000'li yıllarda Sağlık Hizmetleri ve Kurumları Yönetimi" başlığıyla 20-21 Mayıs 2000 günlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. Sağlık yönetimi bilim dalını öne çıkarması ve sağlık alanının çeşitli birimlerinde çalışanlarla bu bilim dalının geniş bir izdüşümde paylaşılmasını sağlaması açısından Kongre'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi kutlamak gerekiyor.

Kongre'de sözel bildiriler sunuldu; iki panel ve bir serbest kürsü etkinliği gerçekleştirildi. Sözel bildirilerin ağırlık olarak hastanelere dönük olması, Kongre'nin bir sağlık yönetimi kongresinden çok hastane yönetimi kongresi biçiminde sürmesine yol açtı. Sözel bildirilerin tartışılması sırasında IMF ve Dünya Bankası'nın zorlamasıyla gündeme gelen sağlık reformlarının toplumun gereksinimlerinden daha çok, Fonun ve Bankanın istekleri doğrultusunda hazırlandığı ve bu nedenle yasalaştırılamadığı vurgulandı. Kongrede sunulan bazı bildirilerde sağlık hizmetlerinden yararlananlara müşteri denmesi tepkilere yol açtı. Kongre ortamı içerisinde hastanelerin başhekimler yerine sağlık idaresi yüksekokulları mezunları tarafından yönetilmesi de tartışılan temel konulardan biri olarak göze çarptı.

Programın önceden katılımcılara gönderilmemesi dışında, düzenlendiği yerin uygunluğu, program akışı ve organizasyona ilişkin diğer ayrıntılar açısından l. Sağlık İdaresi Kongresi'nin başarılı bir kongre olduğunu ve ll.Ulusal/Uluslararası Sağlık İdaresi Kongresi'nin de 2002 yılında düzenleneceğini söyleyelim.