Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

TIP DÜNYASINDAN


Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili 1990'lı yılların başında TBMM tarafından kurulan bir komisyonun 3 ciltlik bir rapor hazırladığını -sanırız- herkes hatırlar. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ile ilgili TTB'nin hazırladığı raporlar da düşünülürse, ne yapılması gerektiği çok açıktır. Ancak buna rağmen Çanakkale'de de bir tıp fakültesi açılması (bildiğimiz kadarıyla DPT'nin de bu kez olumsuz görüş vermesine rağmen) kararı alınabiliyor. Mezuniyet sonrası uzmanlık eğitiminde ise 1997'lerde -kimi eksikliklerine rağmen- bilimsel, nesnel, şeffaf olan üç aşamalı sınav sisteminin getirilmesi bir ilerleme olarak gerçekleşmişken, şimdi bundan geriye giden düzenlemeler gündemde.

Bütün bunların üzerine paralı uzmanlık eğitimi diye henüz detaylarının Sağlık Bakanlığı dışında kimse tarafından bilinmediği "bir ufuk" dillendiriliyor. İzmir'de yapılan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Sempozyumunda konuşma yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarının "ücretler konusunda bir teklif hazırladık ama .... ama başta TTB olmak üzere yeterince destek alamadık" sözleri ile de(gerçekle bir ilişkisi olmamasının yanı sıra) "neye destek olunacağını" iyice netleştiriyor. Tıpkı yukarıdaki icraatlar ve fikirlerde olduğu gibi ücretler konusunda hazırlanan teklif de benzeri bir kargaşayı içeriyor. İster istemez, iktidarlardan beklenti önce zarar vermemelerini istememize daralıyor. Doğrusunu isterseniz asıl tehlike de burada başlıyor. Çünkü iktidarlar da kendilerinden olumlu iş yapmaları konusundaki beklentinin en aza inmesini istiyorlar. Önümüze çıkan soru ise şu oluyor:O zaman orada işleri ne? Önümüzdeki günler hep birlikte bu soruyu daha güçlü sormamızı gerektiriyor. 2000-2002 döneminin, toplanan ilk GYK'sı bu konudaki kararlılığı vurgulayan bir katılım ve canlılıkta geçti.

Tabip Odaları Genel Kurul süreçlerinin büyük ölçüde bir baskı atmosferinde yaşanmasına ve hekimlere yanıltıcı bir biçimde "tabip odaları özlük haklarınız için bir şey yapmıyor"mesajı verilmeye çalışılmasına karşın ok terse dönmüştür. Özlük hakları için bir şey yapma konumunda olan iktidardakilerin olumlu adım atmadığını hekimler onaylamıştır. TTB/Tabip Odaları olarak görevimiz taleplerimizi daha güçlü dile getirmek ve iktidarların oyalama ve olumsuz çabalarına izin vermemektir.