Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

DSÖ gündeminde sigara karşıtı yasa


TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek,  13-19 Mayıs 2000 tarihlerinde Cenevre'de yapılan DSÖ Genel Kurulu'na katıldı.  Genel kurulda gündem maddelerinden birini Tütün Kontrol Çerçeve Yasası (TKÇY)  oluşturdu. Yasa, kabul edildiğinde tüm üye ülkeleri bağlayıcı olacak.

Genel Kurul, yasa çalışması için hükümetlerarası tartışma grubu oluşturulmasına karar verdi. Hükümetler dışı kuruluşlar da Genel Kurul'a önerge sunarak, bu tartışmalarda sivil toplum kuruluşlarının de yer almasını istediler.

Genel Kurul'da, Tütün Kontrol Çerçeve Yasası ile ilgili tüm tarafların iki gün sürecek bir halka açık sorgulama/dinleme toplantısında görüşlerini ifade etmeye çağrılmasına karar verildi.

Sağlık ve tıp mesleklerini temsil eden örgüt ve kurumlar, tütün üretici ve işçileri, tütün endüstrisi temsilcileri, 12-13 Ekim 2000'de Cenevre'de görüşlerini belirtecekler. DSÖ Genel Direktörü Dr.Gro Harlem Brundtland, "hepimizi endişelendiren önemli bir halk sağlığı sorununda görüş bildirmek herkes için tarihi bir fırsattır" dedi.

Tütün, halen yılda 4 milyon kişiyi öldürüyor. 2030 yılına dek, bu sayı, %70'i gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yılda 10 milyona ulaşacak. Dünyanın en önde gelen halk sağlığı örgütü olan DSÖ; tütün kontrolünü en önemli öncelik olarak belirlemiştir. Multisektöryel Tütün Kontrol Çerçeve Yasası (TKÇY) dünyanın ilk halk sağlığı yasası (konvansiyon/şart) olup, 2003 yılında imzaya açılması bekleniyor.

Sorgulama, resmi görüşmelerin başlamasından iki gün önce 1999 DSÖ Asamblesi'nde oy birliği ile kabul edilen WHA 52.18 sayılı karar doğrultusunda yapılacaktır. DSÖ'nün 51 yıllık tarihinde ilk kez, DSÖ üye ülkeleri bir yasa hazırlamaktadırlar. Sorgulamada DSÖ tarihinde bir ilktir ve Dünya Tütün Endüstrisinin uluslar arası halk sağlığı platformunda görüşlerini dile getirmesi için bir fırsattır. DSÖ'nün tütün kontrol programı olan Tütünsüz Girişim(TG)'in başındaki Dr.Derek Yach, "bu herkese açık bir çağrıdır ve görüşleriniz dikkatle dinlenecektir" dedi.

İki gün sürecek mahkeme sabah 08:00'den akşam 20:00'ye Cenevre Uluslar arası Konferans Merkezi'nde yapılacak.

Sorgulama Tütünsüz Girişimin Politika ve Strateji Danışma Komitesinin (PSDK) üç üyesinden oluşan bir komite tarafından yürütülecek. PSDK, DSÖ Genel Direktörü tarafından atanmıştır ve uluslararası tütün kontrol uzmanlarından oluşmaktadır.