Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

TTB'nin sigara karşıtı hedefleri


TTB Sigara Komisyonu 6 Mayıs tarihinde yaptığı toplantıda, sigara karşıtı yapılacak çalışmaları belirledi. Kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirilecek kararlar şöyle: "Tıp Fakültelerinde öğrencilere ilk dönemden başlayarak bilinçli bir sigara eğitimi verilmesi, Doktorlara sigara bırakma kampanyası düzenlenmesi, Sigara ve Sağlık Kurslarının periyodik olarak başlaması, Hastanelerde ve tabip odalarında sigara içiminin kesinlikle önlenmesi gerektiği, 31 Mayıs etkinliklerinin ortak tema ve etkinlikte kutlanması, Hekimlerin hekimliğin hangi dalında çalışırsa çalışsın sigara bırakmakla ilgili eğitim vermesi gerektiği, Sigara bıraktırıcı etkin bir hizmetin 1. basamak hizmeti içine entegre edilmesi gerektiği, Sigaradan zarar görenler için açılacak olası davalar için Barolarla TTB'nin işbirliği içinde olması gerektiği, Baroda sigara davaları ile ilgili bir alt komisyonun oluşturulma çalışmalarına başlanılması, İşyeri hekimliği kurslarına sigara bıraktırma kurslarının eklenebileceği, Sağlık Bakanlığı ile beraber konunun ekonomik, sağlık, politik, sosyal açıdan değerlendirilerek çalışmalar yapılması gerektiği, SSUK örgütlenmelerinin  illerde odaların başrol almasıyla yaygınlaştırılması gerektiği, Doktorlara yönelik bir 31 mayıs mektubunun yazılması, TTB 'de sigara kursu hazırlıklarının başlanması, Sigara komisyonunun bir çalışma takvimi oluşturmasına, Kitap hazırlığına başlanılmasına,Yaka rozeti hazırlanmasına, TTB 'nin sigarasız işyerlerine sertifika vermesi, Sigara için bir kodlu E-Mail servisi açılmasına, Sigara konusunda TTB 'nin doktorlara ve diğer kişilere ayrı birer web sayfası açması."