Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Sigara, sporcu kılığında yakalandı!


TTB, örgütlü sigara reklamı niteliğindeki "Formula 1" yarışlarını yayınlayarak Tütün Yasasını ihlal eden NTV hakkında suç duyurusunda bulundu.


ANKARA- Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi içinde yer alan Türk Tabipleri Birliği, sigara şirketleri tarafından finanse edilen ve sigara reklamı yapan Formula 1 araba yarışları ile ilgili yayın yapan NTV hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu metninde, Formula 1 yarışlarında açık ve gizli sigara reklamı yapıldığı belirtilerek, NTV'nin yaptığı yayının açıkça "Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun"un 3. maddesinde yer alan "Tütün ve tütün mamüllerinin isim, marka veya alametler kullanılarak her ne suretle olursa olsun reklam ve tanıtımının yapılması veya bunların kullanılmasını teşvik ve özendirici kampanyalar düzenlenmesi yasaktır" hükmüne aykırı olduğu belirtildi.

Metinde kamu davası açılması talep edilerek, özetle şöyle denildi: "Tütün üretici ve satıcıları gelişmiş ülkelerde toplumların bilinçlenmesi sonucu, yitirdikleri satışlarını, azgelişmiş ülkelerdeki satışlarını artırma gayretiyle ikame etme gayretindedirler. Bunun doğal sonucu toplumda sigara alışkanlığını artırmak ve özellikle gençleri bağımlı yapabilmek amacıyla, özellikle spor alanlarında kendilerini göstermeye çalışmaktadırlar. Televizyonda yayınlanıyor olması sebebiyle suç duyurusunda bulunduğumuz Formula 1 yarışları sigara üretici ve satıcı firmalarının tam desteği ile düzenlenmektedir. Araba yarışı içindeki gizli/açık reklamları ile toplumun belleğinde yer edinmekte, spor ile sigara yanyana getirilmektedir.

TTB, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş ve görevleri arasında halk sağlığının korunması için gerekli çalışmalar yapmak da bulunan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olmakla yasanın kendisine verdiği görevle hareketle bu suç duyurusunda bulunmaktadır.

Açık kanun hükümleri ihlal edilerek yapılan yayınların önlenebilmesi ve sorumluların cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ediyoruz".
TTB; Radyo Televizyon Üst Kurulu'na da başvurarak, açıkça yasaya aykırı olan yayının durdurulması için gerekli incelemelerin yapılmasını istedi. (TD)