Ana Sayfa | Son Sayı | Eski Sayılar

Toplum ve Hekim'de deprem


ANKARA-Toplum ve Hekim Dergisi'nin son sayısı deprem konusuna ayrıldı. Dergide yer alan konular ve yazarları şöyle: "17 Ağustos depreminde Gölcük'te Ölüm, Yaralanmalar ve Yıkıntıda Kalmada Risk Faktörleri-Necati Dedeoğlu, Hakan Erengin, Kayıhan Pala; Olağandışı Durumlarda Araştırma Etiği Üzerine Diyalog-Nadi Bakırcı, Feride Saçaklıoğlu; 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce Depremi Sonrası Deneyimleri Işığında; Olağandışı Koşullarda ilk 24-72 saat içinde acil sağlık hizmetlerinin reorganizasyonu çalışmalarının değerlendirilmesi-Kevser Vatarsever, Mustafa Vatansever; Marmara Depremi Sonrası Yabancı Ülkeler ve Uluslararası Kuruluşların Yardımları-Murat Civaner; TTB İzmit Koordinasyon Merkezi Çalışmaları-Cavit Işık Yavuz; Afetlerle ilgili iki küçük inceleme-Necati Dedeoğlu; TTB Sakarya Koordinasyon Biriminin Çadırkent, Birinci ve İkinci Basamak raporlarına başlarken; TTB Marmara Depremi sonrasında Sakarya ili çadırkentleri değerlendirme raporu, TTB Marmara Depremi sonrasında Sakarya ili sağlık ocakları değerlendirme raporu, TTB Marmara Depremi sonrasında Sakarya ili İkinci Basamak sağlık kurumları değerlendirme raporu, TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonuç bildirgesi, TTB Deprem sonrası üçüncü ay durum saptama araştırma raporu- Hamdi Aytekin, Kayıhan Pala, Alparslan Türkkan, İbrahim Sivrikaya, Bülent Aslanhan, Cavit Işık Yavuz; Acı Bir Deney: Adana Depremi/Acıklı Bir Deney: Özel hastanelerin hüsranı-Enver Seçinti".