Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi

Türk Tabipleri Birliği, çalışanların sağlığı ve güvenliği alanında yeni bir yayın çıkarmaya başladı. Üç ayda bir yayınlanacak olan "Mesleki Sağlık ve Güvenlik" Dergisi'nin Yazı Kurulu, alanın tüm taraflarından uzman isimlerden oluşuyor. Derginin "Çıkarken" başlıklı yazısında, derginin hangi ihtiyaçla yayın hayatına başladığı şöyle anlatılıyor: "İçinde yaşadığımız gerçeklikte mesleki sağlık ve güvenlik kavramı bize 'nereden' başlamalıyız, 'ne' yapmalıyız, 'nasıl' yapmalıyız sorularını sorduruyor. Hekimler kadar bu alanda duyarlı olan sendikalarımızla, meslek örgütlerimizle, üniversitelerimizle birlikte ve bu alana duyarlı tüm bireylerle ilgili birikimimizi paylaştığımız, bilgi alışverişi, iletişim amaçlı, mesleki sağlık ve güvenlik sorun ve çözümlerini tartışabildiğimiz bir platform yaratmayı hedefledik. Böylece elinize ulaşan TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'yle birlikte yeni bir TTB yayını daha bu kervana katılıyor".

Derginin ilk sayısında yer alan yazı başlıkları şöyle: "Kapitalizm-Sosyal Politika-Sosyal Devlet- Sosyal Güven(siz)lik, 20. Yüzyılda Sosyal Politikalar: 3.Dönem, İş Hukukunun Esnekleştirilmesi, Bir Danıştay Kararı Işığında Tabip Odası, SSK ve Hekim Yetkisi, 3. Ulusal İşçi Sağlığı Kongresi Sonuçları, Deprem-Kocaeli ve Çevre, Endüstriyel Bir Çevre Felaketi:Akrilonitril, Pratisyen Hekimlik ve İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği, İşyeri Hekimlerince Bilinmesi Gereken Çerçevede İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi, İşyeri Tanıtımı/Alcatel Teletaş, Çeviri-Elektronik Endüstrisi."
 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)