tipanabs.gif (6443 bytes)


15 Mart 2000  SAYI 59
 
 

Hekimler karar verecek!


BİR HAYALİMİZ VAR!


Danıştay İdari Dava Mahkemeleri Genel Kurulu Şef/Şey Yardımcılığı Atamalarında Neye Olanak Tanıdı?


TIP DÜNYASINDAN
14 Mart'ı da içine alan zaman aralığında çıkan bu sayımızda yer alan başlıklara bakınca, ....................


"İrtica Sağlıksızlık Nedenidir"


"Mcburi Hizmet Kaldırılmalıdır"


Dünya Tabipler Birliği "Mal Practice" Bildirgesi


İdare Mahkemesi'nin Nur Birgen Hakkında Görüşü:
"Meslekten Men Cezası Uygulanmalı"


Türkiye Psikiyatri Derneği
Hizbullah Vahşeti Ruh Sağlığını Tehdit Ediyor


Bozuk Sistemin Faturası Yine Hekimlere


Acil Servislerde Şiddet Tehditi, Dr. Kemal Aktuğlu, Dr. Hamit Hancı


Çanakkale Tabip Odası
"Kardelen'in Görevden Alınması Tabip Odasına Saldırıdır"


Bursa Tabip Odası Yönetim Kurulu Beraat Etti


Muayenehanesinde Hekime Saldırı


Tıp ve Edebiyat


Uşak Tabip Odası II. Hekim Kurultayı Yapıldı


Fransa'da Sağlıkçılar Sokakta


Geriatri 2000 Eğitim Programı


Kongre İzni Genelgesi Yeniden Yürürlükte


Sporcu Sağlığı Temel Kursu (8-13 Mayıs 2000 - Ankara)


Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000


Dikensiz Gül-Temiz Enerji
DAÇE Raporu 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)