Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000 

Rakamlar hekimlerin en yakın dostudurlar. Kanıta dayalı tıp (evidence based medicine) verilere dayalı karar alma yöntemidir. Gerek bireye verilen sağlık hizmeti gerekse toplum sağlık hizmetlerinde "kanıtlar" ve "sayılar" son derece önemlidir. Ülkenin çeşitli kurumları tarafından toplanan verilerin her hekimin elinin altında toplu halde olması gerekliliği inancından yola çıkan TTB Halk Sağlığı Kolu’nun derlediği Türkiye Sağlık İstatistikleri 2000 kitapçığı, Türkiye sağlık sistemini anlamak için gerekli tüm verileri sunuyor. “Türkiye Sağlık İstatistikleri, 2000” cep kitapçığı bir önceki kitapçık için kurulan geniş katılımlı Çalışma Grubu üyelerinin o süreçte belirle-miş oldukları çatı üzerinden, çoğunlukla verilerin güncelleştirilmesi ile Dr. Onur Hamzaoğlu ve Dr. Bülent Kılıç tarafından yeniden hazırlandı. Özellikle sağlık finansmanı ve ekonomi bölümüne yeni veri grup-ları eklendi. Kitapçıkta yer alan konu başlıkları şöyle: Demografi, Üreme Sağlığı, Bağışıklama, Mortalite, Morbidite, Sağlık İnsan Gücü, Sağlık Kurumları, SSK, Sağlık Finansmanı, Ekonomi ve Eğitim. 
 
 
 
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)