Çanakkale Tabip Odası
"Kardelen'in Görevden Alınması Odaya Saldırıdır"

ÇANAKKALE- TTB Büyük Kongre Delegesi, Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Çanakkale Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Baştabibi Dr. Mahmut Kardelen'in görevinden alınması, Çanakkale Tabip Odası ve TTB Merkez Konseyi'nce tepkiyle karşılandı. 

Çanakkale Tabip Odası'nca yapılan açıklamada, görevde bulunduğu 16 yıl boyunca hiçbir soruşturma geçirmemiş olan Dr.Kardelen'in, hiçbir gerekçe gösterilmeksizin görevinden alınarak, tenzili rütbe ile ocak hekimliğine atanmasının, hükümetin  kadrolaşma çabalarının göstergesi olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "Çanakkale Tabip Odası kurucularından olan ve iki dönemdir Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Dr.Mahmut Kardelen'in bu görevlerinden başka bir suçu yoktur. Bu davranış da, Çanakkale Tabip Odası'na yapılan bir saldırıdır. Seçimli Genel Kurula iki ay kala böyle bir uygulama, seçimde kurullara aday olacak üyelerimize bir gözdağı niteliğindedir. Biz, Çanakkale Tabip Odası yöneticileri ve üyeleri olarak, bu kıyımları kınıyor ve kıyımların durdurulması ve kararların geri alınması için ilgilileri uyarıyoruz". 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr.Füsun Sayek de, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a gönderdiği yazıda, uygulamanın geri alınmasını istedi. 

Sayek yazıda, seçilmiş oda yöneticilerinin, hemen hemen büyük çoğunluğu mevcut mesailerinin yanısıra bu çalışmalara özveriyle zaman ayıdıklarını belirterek, şöyle dedi: "Dolayısıyla çalıştıkları yerlerdeki ortamlarını belli bir düzen ve işleyiş içerisinde olması ve yaşamlarını programlayabilmeleri özel bir önem göstermektedir. Bunun da ötesinde seçimle gelen ve bir demokratik kitle meslek örgütünün yöneticisi olanların çok özel/zorunlu istisnai durumlar olmadıkça çalışma huzurlarının bozulmaması -sanırız- herkesin özellikle, özellikle de ilgili kurum yöneticilerinin özenle yaklaşmaları gereken bir konudur. 

Yukarıda andığımız noktalar demokratik bir kavrayış ve yaklaşımın temel ögeleri olmakla birlikte ne yazık ki ülkemizde bu açıdan sıklıkla sorunlar yaşanmaktadır. Önemli bir kısmı Bakanlığınıza bağlı sağlık birimlerinde çalışan Tabip Odası'nın seçilmiş kurul üyeleri ve yöneticileri için de bu durum yaşanmaktadır. Son örneği Çanakkale Tabip Odası Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Mahmut Kardelen'le ilgili gündeme gelmiştir.

Uygulanan işlemle ilgili tarafımıza bilgi vereceğiniz, düzeltmek çaba harcayacağınızı ve bundan böyle bu tür tasarruflarda bulunulmaması için gerekli uyarılarda bulunacağınızı beklemekteyiz".

Merkez Konsey ayrıca Çanakkale Valisi ile de görüştü ve tabipodalarına birer yazı göndererek, Dr.Kardelen ile dayanışmaya çağırdı.  (TD)
 
 
 

mail9.gif (17469 bytes)buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)