SSK'da "Gönüllü" çalışmaya tepki

"Angaryayı kabul etmeyeceğiz!"

İSTANBUL/İZMİR- Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın SSK hastanelerinde "gönüllü" çalışma adı altında başlattığı uygulama tabip odalarından tepki alıyor.

İstanbul ve İzmir tabip odaları yaptıkları açıklamalarla, pilot uygulamasına başlanan "gönüllü çalışma"nın, SSK'nın hiçbir sorununu çözmeyeceğini belirterek, hekimlere yüklenenen yeni bir angarya ile karşı karşıya olunduğunu ifade ettiler.

SSK Ok Meydanı Hastanesi çalışanları, konuyla ilgili yaptıkları toplantıların ardından vardıkları sonuçları kamuoyuyla paylaştılar. Uygulamanın derhal sonlandırılmasının istendiği açıklama şöyle: "1.Uygulamanın adı "gönüllü çalışma"dır. Oysa genelgenin 14'üncü maddesi gerekli durumlarda "zorunlu" görevlendirmeye imkan tanımaktadır. Bu zorunluluk başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu olmak üzere bütün yasal mevzuata aykırıdır.

3.gif (64126 bytes)

2. Sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresi yasalarda 45 saat olarak tanımlanmıştır. Genelge bu süreyi 64 saate çıkarmaktadır. Ayrıca ünite amirine 70 saate kadar çıkarma hakkı tanımaktadır. Bu durum açıkça angaryadır. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası angaryayı kesin bir şekilde yasaklamıştır.

3. Uygulamanın amacı 'SSK sağlık tesislerinin mevcut fiziki koşullarının daha verimli kullanılması' olarak açıklanmaktadır. Oysa hastanemizdeki 1.200 hasta yatağından 500'ü personel eksikliği nedeniyle kullanılamamaktadır. Hastanemizin daha verimli çalışması isteniyorsa özellikle personel açığı giderilmeli ve tam kapasiteyle çalışması sağlanmalıdır.

4. Uygulamaya katılacak personele halen almakta olduğumuz 'ek ödeme' havuzundan ödeme yapılacaktır. Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte ek ödemelerimizde kesintiye başlanmıştır. Bu durum, çalışanların çoğunluğu açısından mağduriyete yol açmaktadır.

5. Siyasi iktidarlar ısrarla SSK sağlık tesislerini 'kar amacına dayalı' sağlık işletmelerine çevirmeye çalışmaktadır. Mevcut uygulamayla getirilen 'esnek çalışma, parça başı ücretlendirme' sistemiyle sağlık işletmelerine uygun ücret ve çalışma koşulları yaratılmaya çalışılmaktadır.

6.Türkiye nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasına (35 milyon) hizmet veren SSK sağlık kurumları büyük bir krizin içindedir. Bu krizin esas nedeni altyapı eksikliği, personel yetersizliği ve kötü yönetimlerdir. SSK yönetimi bu sorunları çözmek yerine haftalık çalışma süresini uzatmayı tercih etmektedir. Bu uygulamanın mevcut krizi çözmesi mümkün değildir. Bu olsa olsa 'ucuz popülizm'dir. Hiç kimsenin emeğimiz üzerinden ucuz popülizm yapmasına izin vermeyeceğiz.

7. Bu uygulama grevli-toplusözleşmeli sendika hakkı için mücadele eden sağlık çalışanlarını örgütsüzleştirmeyi ve birlikte davranmak yerine birbirleriyle rekabet ettirmeyi hedeflemektedir. Bu tutum hastanelerimizdeki çalışma barışını sabote edecektir". (TD)

 

   mail9.gif (17469 bytes)             buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)