İlk duruşmasında Prof.D.Veli Lök'e büyük destek!

Dr.Mustafa Sütlaş

İZMİR- Adalet Bakanlığı'nın emriyle, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İzmir Temsilcisi Prof.Dr. Veli Lök, Cumhuriyet Gazetesi Yazıişleri Müdürü Fikret İlkiz ve İzmir Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü, Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bahri Akkan hakkında açılan davanın ilk duruşması, İzmir 'de yapıldı. Aralarında Dünya Tabipler Birliği temsilcisinin de bulunduğu yurtiçi ve dışından çok sayıda kuruluş temsilcisi ve hekimler, Veli Lök'e destek için İzmir'deydi.

Duruşmada yaptığı savunmasında Prof.Dr. Veli Lök, dava konusu edilen açıklamasını, Ulucanlar Cezaevi'nde çıkan olaylarda ölen Nevzat Çiftçi'nin cenaze törenine katılmak isteyen aralarında TİHV çalışanlarının da olduğu 14 kişinin zor kullanılarak gözaltına alınmasından ve daha sonra tutuklanmalarından duyduğu rahatsızlık üzerine yaptığını söyledi.

Hizbullah liderinin cenaze törenine katılanların gazetecilere saldırmasına karşılık, güvenlik güçlerinin hiçbir müdahalade bulunmazken, aralarında hekimlerin, demokratik örgüt ve kuruluş yöneticilerinin bulunduğu 70 kişiye yapılan kötü muamelenin anlamlı olduğunu belirten Lök, şöyle dedi: "Hak ve özgürlükler istisnasız herkes içindir. Ancak bazılarına sınırsız hoşgörü gösterilirken, demokrasi, hukuk ve insan haklarından yana olanlar şiddete maruz kalır, gözaltına alınırsa, bunun ardında kasıt aramamak mümkün değildir".

Yaptığı açıklamanın dikkatle incelendiğinde, kendisine açılan davanın iddianamesinde ifade edildiği gibi bir çeza mahkemesi kararının eleştirisi olmadığını vurgulayan Prof.Lök, "Aksine, demokratik ve barışçıl gösteri ve eylemlere karşı takınılan çifte standartlı ve kasıtlı tutumlara yönelik genel bir eleştiridir. Kuşkusuz, yaşam hakkı ihlalleri ve işkence olayları karşısındaki çabalarımız, bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Sanıyorum, görülür tutum farklılıkları bu rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır. Ancak rahatsızlıklara rağmen hekimler ve hukukçuların bu konudaki görevleri kaçınılmazdır" dedi. Prof. Lök, bu davayla Anayasa tarafından güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğünün yara alacağını söyleyerek, beraatini istedi.

Duruşmanın bitiminde, duruşmayı izlemek için Adliye'ye gelen ancak içeri alınmayan yüzden fazla kişi, Adliye'nin önünde toplandı. İzmir Demokrasi Platformu tarafından hazırlanan dava ve duruşmayla ilgili bir basın açıklaması yapıldı. Açıklama sırasında zaman zaman, "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek" sloganları atan topluluk, yargılananlara yönelik desteklerini de alkışlarla belirtti. (TD)

Ne dediler

TİHV, TTB yöneticilerinin katılımıyla, TİHV İzmir Temsilciliği'nde yapılan basın toplantısında yurtiçi ve yurtdışından destek için gelenler görüşlerini ifade ettiler.

İzmir Tabip Odası Başkanı Dr.Suat Kaptaner: Dr.Lök, mesleki onurumuzun gereklerini yerine getirdi. Bu nedenle yargılanması bizleri birer hekim ve yurttaş olarak üzüyor.

TTB Başkanı Dr.Füsun Sayek: Endişe yanında öfke duyuyoruz. Bizler, ettiğimiz yeminin gereğini yerine getiriyoruz.

TİHV YK Üyesi Prof.Dr.Sabri Dokuzoğuz: Bunlar bir rastlantı değil, sistematik bir baskının göstergesi. yılmayacak, dayanışmayla bunlara karşı duracağız. Yaptığımız bir kahramanlık değildir, sarece insan yönümüzü diri tutmak istiyoruz.

Dünya Tabipler Birliği Temsilcisi Dr.Jesper Poulsen: Dr.Lök, bu alanda başarılı ve önemli işler yapıyor. Baskılara karşı durmak, her hekimin ve her hekim örgütünün görevidir. Bizler, bu destekle aynı zamanda bu görev yerine getiriyoruz.

Uluslararası İşkence Kurbanları İçin Tedavi Konseyi Genel Sekreteri Inge Genefke: Türkiye işkenceye karşı olduğuna dair sözleşmeyi imzaladı ancak, gereklerini yerine getirmiyor. Dr.Lök'ü desteklemek bizler için onurdur.

Norveç Tabipler Birliği İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Dr.Mons Lie: İşkencenin tanı ve tedavisi konusunda Türkiye'li hekimler yüksek performans gösteriyorlar. Bu dava da eşkenceye karşı verilen savaşımın bir parçasıdır.

ABD İşkence Kurbanları İçin merkez Müdürü Douglas Johnson : Türkiye'nin kültüründe o kadar çok güzellik var ki, işkence bunların arasında yakışmıyor. Ancak bu kültür, işkenceyi de ortadan kaldıracaktır.

Fransa Baskı Görenler Derneği Temsilcisi Helene Jaffe: Dr.Lök'ün ortaya koyduğu yöntemle artık işkence daha bilimsel kanıtlarla ortaya konabiliyor. Bu da baskıcı yöntem uygulayanlar için tehdit oluşturuyor.

İsveç Kızılhaçı İşkence Görenler Tedavi Merkezi Temsilcisi Rudi Firnhaber: Veli Lök, uluslararası alanda takdir kazanmış çok önemli bir kişidir. Onun yargılanmasını anlamak ve kabul etmek kolay değil. Kaygılıyız ama umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz

 

     mail9.gif (17469 bytes)             buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)