TTB yöneticilerine luzum-u muhakeme istemi

İSTANBUL- TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı ve TTB Genel Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Hüseyin Demirdizen ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Genel Sekreteri Doç.Dr.Kürşat Yıldız hakkında basına beyanat vermek, bildiri dağıtmak, yürüyüş yapmak ve devlet memuru olmalarına karşın devlet eleştirmek suçlamalarıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nce soruşturma açıldı.

TTB Merkez Konseyi tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Yıldız ve Demirdizen hakkında başlatılan soruşturmanın, TTB ve tabip odalarının yöneticileri vce temsilcilerinin çalışmalarınının sınırlandırılmaya çalışılmasının son örnekleri olduğu belirtilerek, şöyle denildi. "TTB bir meslek örgütü olarak, hem Türkiye tıp ortamı, hem de Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratik bir ortam için vazgeçilmez bir kuruluştur. TTB'nin/tabip odalarının çalışmaları yasal olmanın yanısıra, Türkiye'de yerleşmesi için çaba gösterilen demokratik kavrayış ve gelenekler zemininde yürütülmektedir. Soruşturmanın sonucu bir yana, böyle bir soruşturmanın başlatılmış olması bile kabul edilemez bir tutumdur. Bakanlığınızın meslek örgütünün çalışmalarını engelleyici ve bu çalışmalarda gönüllü olarak yer alanları baskı altında tutucu yaklaşımlardan vazgeçilmesinin ilgililere hatırlatmasının yerinde olacağını düşünüyoruz".

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Orhan Arıoğul da, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdiği yazıda, odanın TTB Kanunu uyarınca çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, odayı başkan ile birlikte temsil eden genel sekreterin Yönetim Kurulu kararları uyarınca açıklama yapmaya yetkilendirildiğini belirtti.

İstanbul Tabip Odası ayrıca, SSK tarafından hakkında basın açıklaması yaptığı gerekçesiyle disiplin cezası verilen Oda Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Hikmet Çevik'in cezasının iptali istemiyle İdare Mahkemesi'ne dava açtı.(TD)

 

      mail9.gif (17469 bytes)             buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)