Toplum ve Hekim'de sağlık çalışanlarının sağlığı

ANKARA- Türk Tabipleri Birliği'nce iki ayda bir yayınlanan Toplum ve Hekim Dergisi'nin son sayısı Ankara Tabip Odası sekreterliğinde, sağlık meslek birlikleri, SES, sağlık alanındaki bazı dernekler ve Genel-İş ve Petrol-İş'in de katılımı ile 26-28 Kasım 1999 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi'nin üretimlerine yer veriyor.

Bu üretimler, kongre kitabında yer almamış olan grup çalışmaları sonuç raporları, "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Alanında Hukuksal Boyut" paneli sunumları ile bazı bilidirilerden oluşuyor. Konre ürünlerinden dergide yer alanların başlıkları şöyle: "Sağlık Çalışanlarının Sorunları-Musa Özdemir, Hukuksal Boyutuyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği-Hakan Giritlioğlu, Küreselleşme ve Sağlık İşkolunda Yeni (?) Çalışma Yaşamı Sorunları-Yücel Demiral, Alp Ergör, Semih Şemin, İzmir Metropol Alanı 112 Çalışmalarında Şiddet Maruziyetinin Değerlendirilmesi-Zeynep B. Ölmezoğlu, Kevser Vatansever, Alp Ergör, Belediyelerde İşçi Sağlığı İş Güvenliği-İstanbul Katal ve Kadıköy Belediyesi İşçileri, Türkiye'de Sağlık Sistemi ve Hemşirelik-Özlem Özkan, Saadet Ülker, Bir Göğüs Hastalıkları Eğitim Hastanesi Çalışanlarında Tüberküloz Sıklığı-Haluk.C.Çalışır, Dilek Saka, Nazire Bakan, Mihriban Öğretensoy, Genel Cerrahi Pratiğinin Hekimlerin Özel Yaşamları Üzerindeki Yansımaları-Hakan Kulağaoğlu, Tahir Oruç, Münevver Moran, Faruk Çoşkun, Hemşirelikte Mesleki Bir Risk Olarak Bağımlılık İlişkileri-Gülsüm Ançel, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli-Grup Çalışması, Halk Sağlığı Araştırmaları İçin Nesnel Sınıf Konumlarının Belirlenmesi-Grup Çalışması, Kongre Kapanış Bildirgesi".

Derginde ayrıca, Ata Soyer, "Sağlık Çalışanlarının Mesleki Riskleri ve Sağlık Kurumlarındaki İş Sağlığı ve Güvenliği Birimleri: Neden, Nasıl?" başlıklı yazısıyla, İlker Belek, "Nasıl Bir Sağlık Sistemi? ll Kamucu Örgütlenme" başlıklı yazısıyla yer alıyor. Dergide, Özlem Kurt ve Erhan Nalçacı'nın çevirisiyle İtalya'daki bir işçi sağlığı modeli de tanıtılıyor. (TD)

 

  mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)