AB Sağlık bakanları tütünle mücadeleyi tartıştı

AB ülkeleri Sağlık bakanlarının son toplantısında en önemli gündem maddesini "tütünle mücadele" ve Avrupa Sağlık politikalarını belirlemek oluşturdu.

Tütün kullanımının zararlı etkilerinden toplumu korumak amacıyla çıkarılacak yeni Direktif Taslağı tartışıldı. Bu taslak tütün üretimi, reklam ve satışı gibi konularda sınırlamaları içeriyor.

Toplantıda ayrıca işyerlerinde tütün kullanımı ve pasif içiciliğin sağlığa etkisi konusunda düzenlenmesi planlanan konferans konusunda da bilgiler aktarıldı.

Toplantıda tütün ile ilgili komisyonun hazırladığı bir rapor da onaylandı. Rapor şu noktaları vurguluyor: "Tütün kullanımını azaltmak politikacıların en önemil önceliklerindendir. Sigaraya başlamanın engellenmesi, sigarayı bırakmak isteyenlere yardım edilmesi ve pasif içicilerin korunması konusunda emek verilmelidir".

Bakanlar ayrıca, özellikle çocukların sigaraya erişimini engelleyecek yöntemlerin kullanılmasının önemine de değindiler. Hollanda, İskandinav ülkeleri, Fransa ve İtalya bakanları, tütün ürünlerinin vergisinin daha da yükseltilmesini düşündüklerini ifade ettiler.

Bazı bakanlar, AB'nin bir yandan tütünün zararlarını azaltacak önlemler alınmasına çabalarken, bir yandan tütün üreticelerini desteklediğine dikkat çektiler. Tütün Komisyonu, DSÖ'nün Global Tütün Kontrolu Yasası'nı destekleme kararı da aldılar.

İtalya Sağlık Bakanı, AB'ne aday ülkelerin sigaralarında nikotin miktarının yazılması konusunda uyarmak gerektiğini söyledi.

Toplantıda, ruh sağlığı konusunda da bir görüşme yapıldı ve bu önemli halk sağlığı konusuna önem verilmesi kararlaştırıldı. Gündeme alınan diğer konularla ilgili sonuçlar ise şöyle: Gıda güvenliği konusunda yıl sonunda bir rapor yayınlanacak; insanlarda yeni tıbbi araçların denenmesi aşamaları için "iyi klinik uygulamaları yönetmeliği tasarısı" hazırlandı; antibiyotiklerin yaygın kullanımının yaratacağı antimikrobiyal dirençten endişe etmektedir; özellikle bulaşıcı hastalıkların gündeme geleceği bir Avrupa-Akdeniz Sağlık Kongresi ve kongre sonrasında yayınlanacak bir deklarasyon konusu tartışıldı.

Toplantıda, Portekiz'in başkanlığında gerçekleştirilecek faaliyet programı da tartışıldı. Bu programın iki önceliği bulunuyor:

- Toplum düzeyinde faaliyetler (Sağlık göstergelerive iyi örneklerin basın ve internet yoluyla duyurusu)

- Etkinliği artırabilmek için en az 5 yıllık projelerin mali olarak desteklenmesi

- Avrupa Sağlık Forumu oluşturmak. Bu forumla, tüm tarafların eşgüdüm ve öncelikleri daha da iyileştirmek üzere biraraya gelmeleri hedefleniyor. Taraflarsa, ulusal otoriteler, hükümet dışı kuruluşlar ve sağlık alanında çalışanlardan oluşuyor.

 

   mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)