İstanbul'da Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu yapıldı

İSTANBUL- Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu, 11-14 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapıldı. Kursa 16 meslekdaşımız katıldı. İnteraktif eğitim yöntemlerinin kullanıldığı kurs, eğitmenler ve katılımcıların yoğun tartışmalarına sahne oldu.

Deprem sürecinde edinilen deneyimlerin ışığında, teorik bilgilerle pratik örneklerin yoğunlaştığı kurs süreci, tüm katılımcılar için "temiz bir final"le sonuçlandı.

Kursa katılanlar, çoğunlukla İstanbul Tabip Odası'nda oluşturulan "Afet Çalışma Grubu" elemanlarından oluşuyordu. Eğitimciler ise Ege ve Dokuz Eylül üniversiteleri tıp fakülteleri öğretim elemanlarındandı. Kurs ağırlıklı olarak, hazırlık planları, riskli gruplar, yardımların organizasyonu, sağlık durum değerlendirmesi, bulaşıcı hastalıklar ve çevre sağlığı hizmetlerinin organizasyonu konularında yoğunlaştı.

Olası bir İstanbul depremi için çalışmalarına devam eden afet grubu ve gönüllüler için kurs süresince tartışılan konular, önemli bir katkı ve yeni katılımcılar için yeni kurs olanakları yaratmak gerektiğini ortaya çıkaran bir deneyim oldu. (TD)

 mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)