Ulusal Kalp Sağlığı Platformu kuruldu

İSTANBUL- TTB'nin de içinde bulunduğu Ulusal Kalp Sağlığı Platformu kuruldu. Platform amacını, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi konusunda ilgili kuruluşların ve halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi olarak belirledi.

Türkiye'de erişkin çağdaki ölüm nedenleri arasında birinci sırayı alan kalp damar hastalıklarından her yıl 170.000 kişi ölüyor. 1999 yılında 1.6 milyon olarak verilen kardiyovasküler hastalığı olan kişi sayısının 2010 yılında 3 milyona, buna bağlı ölüm sayısının da yılda 280 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye, Avrupa'da bu hastalıkların en çok görüldüğü ülkelerdendir. Sigara, yanlış beslenme ve hareketsizliğin en önemli risk faktörleri olduğu kardiyovasküler hastalıkları kontrol etmek mümkündür. Ulusal Kalp Sağlığı Platformu, varolan verilerin araştırmalarla zenginleştirilmesi için çalışarak, halkın bilinçlendirilmesi için toplantılar, kampanyalar yapacak, yayınlar hazırlayacak, çocuk ve gençlere dönük etkinlikler düzenleyecek.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, TTB'nin öncüsü olduğu Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi'nin etkin çalışmasının tütün ve tütün mamülleri ile ilgili yasanın çıkmasında önemli bir katkı olduğuna ve bu alanda edinilen deneyimi Ulusal Kalp Sağlığı Platformu'na taşımaktan mutlu olduklarını söyledi.

Platformun kurucu üyeleri arasında, TTB'nin yanısıra Sağlık Bakanlığı, ESAM (Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği), Sigarayla Savaşanlar Vakfı, Türk Diyabet Cemiyeti, Türk Diyetisyenler Derneği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Endokrin ve Metabolik Hastalıklar Derneği, Türk Kalp Vakfı, Herkes için Spor Federasyonu ve Türk Kardiyoloji Derneği de bulunuyor.

İletişim Adresi: Prof.Dr.Altan Onat Türk Kardiyoloji Derneği Ortaklar Cad. 4/7 80290 Mecidiyeköy-İstanbul. (TD)

 

mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)