Hastaneler İstanbul depremine hazır değil!

İSTANBUL- Olası bir İstanbul depreminde en çok ihtiyaç duyulacak sağlık kurumlarından olan hastaneler, depreme hazır değil. İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan basın açıklamasında, olası bir depreme karşı bir an önce hastanelerin hazırlıklı hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Bu konuda yapılan çalışmaların yetersizliğine dikkat çekilen açıklamada, kamuya ve özele ait bir çok sağlık kuruluşunda gerekli incelemelerin yapılmadığı, bazı incelemelerin sonuçlarının açıklanmadığı, onarım gereken kuruluşlarda da inşaatlara başlanmadığı belirtildi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin Bayındırlık uzmanları tarafından rapor verilene kadar hasarlı halde iken 100 gün risk altında hizmet vermiş olması ciddi bir ihmale örnek olarak verildi.

Açıklamada, sağlık kuruluşlarının depreme hazırlıklı hale getirilmesindeki yetersizliğin kaynak sorunuyla açıklanamayacağı vurgulanarak, "Geleceği planlamadan günübirlik yaşayan, doğal afetlere bilimsel çalışmaların yol göstericiliğinde hazırlanmayan, bunun için kaynak ayırmayan ve sosyal devlet anlayışından vazgeçen bir yaklaşım, yaşanan depremlerdeki kayıpların sorumlusudur. Aynı anlayışın sürdürüldüğünü göstermektedir" denildi.

Anadolu yakasında önemli büyüklükte bir sağlık hizmetini yerine getiren Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde poliklinik binasının kapatıldığı ve diğer binaların da yeterince güvenilir olmadığı hatırlatılarak, üzerinde benzinlik vve bazı ticari firmaların faaliyet gösterdiği hastane arazisine bir an önce sağlam bir hastane inşa edilmesi gerektiği ifade edildi. Arazinin hukuken de hastaneye ait olduğunun kanıtlandığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: "Buraya yapılacak bir poliklinik binası, normal koşullarda hizmetin sürdürülmesini sağlayacak, İstanbul'un olası bir deprem sırasında yaşam kurtarıcı özellikte olacaktır. Bir yandan da Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılacak bir hastane inşaatı hızla projelendirilmeli ve 2000 yılı Mali Bütçesi'nde kaynak ayrılmalıdır. İstanbul Tabip Odası olarak, İstanbul'daki tüm kamu ve özel hastanelerin depreme hazır hale getirilmesi için kamusal bir projenin gerekli olduğunu, önemli olduğunu, yaşamsal önemde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz". (TD)

 

mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)