GPE'den eğitim becerileri kursları

ANKARA- Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE), genel pratisyenlik mesleki eğitimi kapsamındaki ilk kurslarına başlıyor.

TTB GPE'nin, pratisyen hekimlerin mesleki eğitim programı kapsamındaki ilk etkinlikleri, eğitim becerileri kursları ile 2000 yılı içinde gerçekleşecek.Eğitim becerileri kursları, değişik illerde yapılacak. Kurslar beş gün olarak planlanıyor. TTB bu kursları kredilendirdiği için, katılımcılar kurs süresince idari izinli sayılacaklar. Başvuru durumuna göre, katılımcıların kendi illerinde ya da en yakın ildeki kursta yer almaları sağlanacak.

Eğitim becerileri kurslarına katılabilmek için pratisyen hekimlerin üyesi oldukları tabip odalarına başvurmaları gerekiyor. GPE Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, pratisyen hekimlerin Türkiye'de genel pratisyenlik mesleki eğitiminin uygulama alanına girmesi için çaba gösteren GPE'nin bu başlangıç etkinliğine katılmak için tabip odalarına başvurmaları istendi. (TD)

 

 mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)