GİTOB’dan kararlılık ifadesi

Güney illeri Tabip Odaları Birliği’nin (GTOB) 2000 yılının ilk olağan bölge toplantısı 15 Ocak günü, Hatay’da yapıldı.

GİTOB’a üye tabip odaları yönetimlerinin ve üyelerinin yanı sıra, TTB Merkez Konseyi Başkanı ve üyelerinin de katıldığı toplantının bugüne kadarki en geniş katılımla gerçekleştirilmiş olması dikkat çekiciydi. 125 hekimin katıldığı bu toplantıya ev sahipliği yapan Hatay Tabip Odası dışında, Adana, İçel ve Kahramanmaraş Tabip Odalarının oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra geniş bir hekim katılımıyla destek verdi. Toplantıya, Şanlıurfa Tabip Odası, bir temsilciyle katıldı. Adıyaman ve Gaziantep tabip odaları ise, katılmadı.

7.gif (32832 bytes)

GİTOB üyesi odaların genel sağlık ortamına ilişkin sorunları ve çözümleri dile getirdiği, TTB ve GİTOB olarak bundan böyle daha etkin ve mücadeleci bir tarzın benimseneceğinin ifade edildiği ifade edilen basın açıklamasının ardından toplantıya başlandı. Katılımcı hekimlerce özlük hakları sorunlarını ve 2000’li yıllarda nasıl bir hekim örgütlülüğü hedeflendiği konuları tartışıldı. Ayrıca mevcut sorunlara müdahale edebilmenin yolları ve örgütlenme stratejisi üzerine görüşler ifade edildi.

Yerel yazılı ve görsel basının büyük ilgi gösterdiği toplantıya ilişkin gazetelerde yer alan bazı manşetler şöyleydi:

- “Sistemin kötü gidişine göz yumamayız”

- “Sorunların çözümüne katkıda bulunmak için siyaset yapabilmeliyiz”

- “Gücümüzü hastalardan alıyoruz”

- “Beyaz deklarasyon”

- Bu Bakan yüzünden her gün bir yaşına giriyorum, artık yaşlanmak istemiyorum”

Toplantı, önümüzdeki dönem genel sağlık ortamına ve özlük hakları sorunlarımıza müdahale edebilmek için gerekli gücün, ürettiğimiz somut projeler ve bu projeler etrafında toplanan üyelerimin desteğine bağlı olduğunu, bu anlamda umut veren bir potansiyele sahip olduğumuzu bir kez daha gösterdi.

 mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)