Aydın’da toplanan Egeli doktorlar, yetersiz ücret artışı, sağlık sistemi ve gizli işsizliği protesto amacıyla yürüyüş yaptı.

Aydın, İzmir, Manisa, Denizli, Muğla tabip odaları üyeleri, Zafer Meydanı’nda toplandı. 200 kadar doktor pankart açarken, “Hastaneler halkındır, satılamaz”, “SSK’yı bu hale biz getirmedik”, “Cüzdan gitti vicdan kaldı”, Geleceğimize, meslek onurumuza sahip çıkıyoruz”, AB’ye bu sağlık politikalarıyla mı gireceğiz”, “5 bankaya 4 milyar, 654 milyonunun sağlığına 2 milyar dolar”, sloganları atıldı.

6.gif (40333 bytes)

Polis, yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlığa ayrılan payın giderek azaltıldığını belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Adil Atalay, “Bu bütçede koruyucu sağlık hizmetlerine para ayrılmadı. Doktor ve sağlık çalışanlarının ücretleri yetersiz. Doktorla hasta arasındaki parasal ilişkinin kaldırılmasını, adil ücret sistemi istiyoruz. Sağlık ticarileştirilip özelleştirilmeye çalışılıyor. Giderek bozulan sistemin sorumlusu biz değiliz. Gizli işsizliğin arttığı sağlık çalışanları ordusu, giderek gerileyen ücretler, sağlığına para ayıramayan bir toplum, kolu kanadı kırılarak, hizmet vermesi engellenen ve üzerine bin bir spekülasyon yapılarak yok edilmeye çalışılan SSK, Türkiye’nin kaderi olamaz” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı, Füsun Sayek de, konuşmasında, sağlık sorunlarının ağırlaşarak devam ettiğini, sağlık çalışanlarının ve hekimlerin özlük haklarının gerilediğini ifade etti. Sorunlarımızı, birlikte hareket ederek, sahip çıkarak çözebileceğimizi söyledi. çözebileceğimizi

 

 

  mail9.gif (17469 bytes)                            buton2.jpg (1100 bytes)ANA SAYFAYA DÖNÜŞbuton1.jpg (1100 bytes)